Digitaal Water Waardeketen

Een robuust en gezond watersysteem beschikt op elk moment over de juiste kwantiteit en kwaliteit van water op de juiste plaats. Aquafin onderzoekt de mogelijkheden van een multi-agentsysteem dat niet alleen de processen optimaliseert maar ook een positieve impact heeft op het gebruik van energie en materialen.
Het digitaliseren van de waterketen is een onmisbare hefboom voor het maximaliseren van slimme sturingen, het hergebruik van reststromen én het prioriteren van maatregelen voor een betere waterkwaliteit.

Automatisatie rioolmodellering voor operationeel gebruik

Het onderzoek exploreert de mogelijkheden van Digital Twins voor een efficiëntere kalibratie van onze rioolmodellen. We raadplegen hiervoor zowel onze eigen sensoren in het rioolstelsel als externe data in real time. Op basis daarvan laten we simulaties lopen en sporen we afwijkingen op tussen model en realiteit. Met voortdurende aanpassingen verbeteren we het model dat later voor verdere optimalisaties van het stelsel (bv. testen van smart sturingen) en operationele werking (bv. intelligente alarmering op basis van neerslagvoorspellingen) kan gebruikt worden.

Internet of Water

Binnen het project Internet of Waters wordt een netwerk van sensoren uitgerold die op specifieke locaties in real time kwaliteitsparameters voor diverse watersoorten meet, waaronder overgestort afvalwater. Welgekozen locaties worden uitgerust met een innovatieve sensor die informatie over de kwaliteit van het water dat overstort opslaat in de cloud. Dankzij die informatie kan de impact van een overstort beter ingeschat worden en gerichter ingegrepen worden.

Project in de kijker

Slimme regenwaterput

Slimgestuurde regenwaterputten dankzij AqtiPut

Heftige regenbuien door de klimaatverandering belasten onze rioleringen zwaar, maar daar wil Aquafin met AqtiPut een oplossing voor bieden door honderden regenwaterputten te veranderen naar slimme regenwaterputten en deze extra te benutten.
Lees meer
overstort

COCKLE berekent vuiluitstoten overstorten

Aquafin beheert zo’n 5.400 overstorten in heel Vlaanderen. Om de vervuilingsdruk op de waterlopen te verminderen, is het van belang te weten welke overstorten het meest kritisch zijn en dus de meeste vuilvracht uitstoten. Aquafin ontwikkelde hiervoor een nieuwe rekentool: COCKLE. Deze tool combineert de overstortdebieten met het tijdsverloop van een overstortevent. COCKLE staat voor Calculator of Overflow Concentration-Known Load Emission.
Lees meer
internet of water

Aquafin partner van Internet of Water

Dit nieuwe intelligente waterbeheersysteem moet Vlaanderen wapenen tegen groeiende waterrisico’s. Dankzij een duizendtal innovatieve sensoren, Internet of Things en geavanceerde software wordt een uniek intelligent waterbeheersysteem ontwikkeld dat de waterkwaliteit en -kwantiteit permanent en in real-time opvolgt en aanstuurt.
Lees meer
rtc

Slimme riolen deden het goed bij de Belfius Smart Belgium Awards

Aquafin diende met ‘slimme riolen’ een project in in de categorie Smart Company Award. Het project kon op heel wat sympathie van het publiek rekenen.
Lees meer

Performante digitale tools zijn een absolute noodzaak om de gigantische hoeveelheid kennis en informatie over watersystemen te stroomlijnen. Ze helpen om meerwaarde te creëren.

Johan Van Assel

Expertenteam

Youri Amerlinck

Youri Amerlinck

Studieverantwoordelijke

Evi Vinck

Evi Vinck

Studieverantwoordelijke

Johan Van Assel

Johan Van Assel

Studieverantwoordelijke

Tom Wambecq

Tom Wambecq

Studieverantwoordelijke

Stefan Kroll

Studieverantwoordelijke