Digitaal Water Waardeketen

Digitale oplossingen zijn essentieel om de zero-waste principes toe te passen en om de kansen voor waardecreatie optimaal te benutten.

Een robuust en gezond watersysteem beschikt op elk moment over de juiste kwantiteit en kwaliteit van water op de juiste plaats. Aquafin onderzoekt de mogelijkheden van een multi-agentsysteem dat niet alleen de processen optimaliseert maar ook een positieve impact heeft op het gebruik van energie en materialen.

Automatisatie rioolmodellering voor operationeel gebruik

Het onderzoek exploreert de mogelijkheden van Digital Twins voor een efficiëntere kalibratie van onze rioolmodellen. We raadplegen hiervoor zowel onze eigen sensoren in het rioolstelsel als externe data in real time. Op basis daarvan laten we simulaties lopen en sporen we afwijkingen op tussen model en realiteit. Met voortdurende aanpassingen verbeteren we het model dat later voor verdere optimalisaties van het stelsel (bv. testen van smart sturingen) en operationele werking (bv. intelligente alarmering op basis van neerslagvoorspellingen) kan gebruikt worden.

Performante digitale tools zijn een absolute noodzaak om de gigantische hoeveelheid kennis en informatie over watersystemen te stroomlijnen. Ze helpen om meerwaarde te creëren.

Johan Van Assel

Expertenteam

Youri Amerlinck

Youri Amerlinck

Studieverantwoordelijke

Evi Vinck

Evi Vinck

Studieverantwoordelijke

Johan Van Assel

Johan Van Assel

Studieverantwoordelijke

Tom Wambecq

Tom Wambecq

Studieverantwoordelijke

Stefan Kroll

Studieverantwoordelijke