Wat zijn slimme riolen?

real time control van het rioolstelsel

Wat zijn slimme riolen?

Om de negatieve gevolgen van overstorten voor het milieu te beperken, ontwikkelde Aquafin een sturingsstrategie voor rioleringssystemen. Met behulp van sensoren, controllers en regelaars worden in ‘real-time’ acties uitgevoerd zodat het rioleringsstelsel zich te allen tijde en zo gelijkmatig mogelijk kan vullen. Zo maak je maximaal gebruik van de ondergrondse bergingscapaciteit die vaak zeer groot is.

Vergelijk het met soort ondergrondse stoplichten die het rioolverkeer onder de grond regelen. Bij rood licht wordt het water tegengehouden, bij groen kan er een vlotte doorstroming gebeuren. Deze dynamische sturing maakt van ondergrondse, ‘domme’ riolen een slimme infrastructuur die we vanop afstand kunnen monitoren. Bij Aquafin is dit beter bekend als RTC (Real Time Control), maar in de buitenwereld gebruiken we liever de term ‘slimme riolen’.

Meer weten over RTC? 

Uitrol na studie

Hoe veelbelovend de techniek ook is, RTC kunnen we niet zomaar overal uitrollen. Aquafin bracht in kaart waar het potentieel het grootst is. Daarna volgt per locatie dan nog een modelleringsstudie om alles zo realistisch mogelijk te simuleren. Pas dan wordt er beslist of de infrastructuur ook geïmplementeerd wordt.

Ondertussen pasten we RTC al toe in een 10-tal gemeenten. In 2020 konden we zo het totale overstortvolume reduceren met 1.922.000 m³, wat neerkomt op 769 olympische zwembaden!