Duurzaam waterbeheer

Aquafin zuivert de Vlaamse waterlopen zodat iedereen kan genieten, sporten en wonen langs het water. Wanneer we blijvend onderzoek doen naar optimalisaties voor zowel zuiveren van water als het optimaal opvangen van regenwater, blijft bouwen aan betere infrastructuren en vooruit denkt hoe water ook morgen deel kan uitmaken van ons bestaan, dan inspireren we ook alle Vlamingen om duurzaam om te gaan met water.

Wat doet Aquafin voor de kwaliteit van water?

het labo van Aquafin

Meer dan alleen waterzuivering

Aquafin zuivert rioolwater tot het weer de natuur in kan. Geen drinkwater dus voor de mens, maar wel voor vissen, vogels en amfibieën. Voor jou werken we aan een leefomgeving in harmonie met water. Dat betekent proper water in stadskernen, waarlangs het aangenaam wonen en wandelen is. Maar ook een duurzame omgang met regenwater, om droge bodems te helpen voorkomen en de gevolgen van zware buien te beperken.

Regenwater, een continu onderzoek naar optimale opvang

Hoe regenwater optimaal opvangen?

Een leefomgeving in harmonie met water, daaraan werken we elke dag bij Aquafin. Dat betekent ook ruimte maken voor regenwater, om het te laten infiltreren in de ondergrond, bufferen of vertraagd afvoeren. Zo houden we de grondwaterspiegel mee op peil en vermijden we overstromingen. Ook de natuur vaart er wel bij.

Slim omgaan met regenwater

Het zuiver regenwater hoeft niet nodeloos naar de waterzuiveringsinstallaties, maar kan het dienen voor het bewateren van planten, het wassen van de wagen of watertoevoer van sanitair in de woning.

>!!Link naar projecten van Marjolein

Kwaliteit van water voor de toekomst

Goed nieuws voor onze Vlaamse waterlopen

Sinds we massaal huishoudelijk afvalwater en regenwater afkoppelen (link naar de pagina), herleven onze Vlaamse waterlopen terug. We kunnen opnieuw diverse fauna en flora vinden die voorheen met uitsterven bedreigd waren. Het loont om duurzaam om te gaan met levensnoodzakelijk water.

Welke impact heeft water op onze samenleving?

Aquafin voert elke dag onderzoek naar de invloed van water om ons leefmilieu. We staan ook stil bij de waterschaarste en welke gevolgen deze dragen.