Recuperatie van grondstoffen

Afvalwater is waardevoller dan de naam doet vermoeden. Niet alleen kan je het opwaarderen en hergebruiken. Je kan er ook energie uithalen en het is bovendien een bron van grondstoffen. Aquafin onderzoekt hoe het maximaal grondstoffen kan recupereren

Stikstofrecuperatie

We doen onderzoek naar de haalbaarheid van verschillende technieken om stikstof in de vorm van ammonium te recupereren. Denk aan strippen, sorptie, microbiële massa en afscheiding door membranen.

Stikstof is geen eindige grondstof. Het zit massaal in de atmosfeer en biologische processen zorgen voor een constante aanvoer. Het chemische element kan industriëel gefixeerd worden in de vorm van ammonium, wat dan weer een grondstof voor landbouwmeststof of voor industriële toepassingen is. Die fixatie is extreem energieonvriendelijk. Er wordt geschat dat tot 2% van het wereldwijde energieverbruik hiervoor gebruikt wordt.

Willen we stikstof uit het effluent recupereren, moeten we dus inzetten op energievriendelijke en kostenefficiënte methodes. Aquafin start daarom met reststromen waar de grondstof in hoge concentraties aanwezig is, zijnde urine en, al dan niet, uitgegist slib.

 

Koolstofrecuperatie

Net zoals stikstof is koolstof geen eindige grondstof. De focus van ons onderzoek ligt hier dus ook op het zoeken naar kostenefficiënte methodes. We kunnen de koolstofmaterialen op verschillende manieren winnen uit het afvalwater. We hebben nu al verschillende technieken in demo- of full scale versies lopen op onze waterzuiveringsinstallaties.

  • Het uitzeven van cellulose voor gebruik als isolatiemateriaal, papiervezel of asfaltcomponent.
  • De extractie van alginaten uit slib voor toepassingen als andere bindmiddel in beton.

Naar andere technieken doen we geen onderzoek, maar we volgen ze wel aandachtig. Mogelijk doen we er in een later stadium verder onderzoek naar. Denk aan het omzetten van cellulose tot polymelkzuur, de productie van biologisch afbreekbare plastic of het composteren van slib tot bodemverbeterend middel.

Fosforrecuperratie

Fosfor is een essentiële bouwstof voor leven. Fosfaat is een belangrijk onderdeel van DNA, celwanden en botten. Bovendien gebruiken onze cellen fosfaat voor energietransport. De moderne landbouw maakt volop gebruik van kunstmatige fosfaatmest op basis van fosfaatertsen. Ook die ertsen zijn een eindige grondstof. 

Fosfor kan uit vergist zuiveringsslib en slibwaters teruggewonnen worden in de vorm van struviet. Bij Aquafin doen we dat via struvietwinning in Leuven. Daarnaast kan het ook uit urine en slibassen gewonnen worden. Ook daar loopt onderzoek naar. Ten slotte werkt Aquafin mee aan Treatrec, een Europees project rond grondstoffenrecuperatie. Meer info daarover vind je hier.

Lees hier de volledige onderzoeksfiches over 'Grondstoffenrecuperatie' en 'Fosforrecuperatie'

Meer weten?

Francis Meerburg

Studieverantwoordelijke R&D

Bart Saerens

Studieverantwoordelijke R&D