Verwerkingstechnieken voor slib

Het zuiveringsslib van Aquafin is een restproduct van onze waterzuivering. Tot op vandaag wordt dit helemaal verbrand. Maar het slib is ook een mogelijke bron van grondstoffen. Aquafin voert onderzoek naar de grondstoffenrecuperatie binnen de huidige zuivering en naar alternatieve technieken. We kijken naast de effectiviteit van de recuperatie van grondstoffen ook naar de milieu-impact en de kosten

Alternatieve slibverwerkingstechnieken

Drie technieken

Aquafin voert onderzoek uit naar de milieu-impact, kosten en mogelijkheden voor grondstoffenrecuperatie binnen de bestaande behandelingstrein. In de onderzoeksfiche hebben we het vooral over 3 alternatieve verwerkingstechnieken.

Vluchtige vetzuren door middel van fermentatie

Vluchtige vetzuren door middel van fermentatie kan dienen als alternatief voor onze klassieke vergisting. Als technologie staat de fermentatie nog in de kinderschoenen. Aquafin is daarom partner in het Europees onderzoeksproject Volatile. Dat project onderzoekt hoe slib op technische en economisch haalbare wijze kan worden gefermenteerd. Daarnaast wordt ook onderzocht hoe de vetzuren kunnen worden omgezet in hoogwaardige bioplastics, oliën en omega-3 vetzuren.

Hydrothermale carbonisatie

Bij hydrothermale carbonisatie (HTC) wordt slib behandeld onder verhoogde druk en temperatuur. Tijdens het proces wordt het slib als het ware verkoold terwijl het nog nat is. De techniek heeft 2 voordelen:

  • Het eerste voordeel is dat het slib achteraf beter ontwaterd kan worden. Daardoor is er een stuk minder energie nodig om het slib daarna te drogen en als brandstof te gebruiken.
  • Een ander voordeel van HTC is dat fosfor uit het verkoolde slib kan worden uitgeloogd en teruggewonnen als meststof. Aquafin bekijkt of deze voordelen opwegen tegen de extra kosten die deze techniek met zich mee brengt.

Sub- en superkritische oxidatie

Sub- en superkritische oxidatie ofwel Aquacritox® is een technologie waarbij slib onder zeer hoge druk en temperatuur behandeld wordt. Tijdens dit proces wordt het organisch materiaal van het slib bijna volledig geoxideerd, wat relatief zuivere eindproducten oplevert:

  • Een gasstroom die bestaat uit stikstof en koolstofdioxide.
  • Een stroom assen waaruit grondstoffen kunnen teruggewonnen worden.
  • Een waterstroom die weliswaar een restfractie organisch materiaal bevat en verder gezuiverd dient te worden.

Aquafin bekijkt of er ook met deze techniek economisch interessante toepassingsmogelijkheden voor het slib zijn.

Lees hier de volledige onderzoeksfiche 'Verwerkingstechnieken voor slib'

Meer weten?

Francis Meerburg

Studieverantwoordelijke R&D

Sam Geerts

Studieverantwoordelijke R&D