Impact op de waterlopen

Welke impact heeft het verwijderen van micropolluenten op onze waterlopen en hun bewoners? Onze onderzoekers bestuderen hoe we de impact van ons waterzuiveringsproces op de waterlopen zo klein mogelijk kunnen houden en waar mogelijk ook verbeteren. 

Onderzoek

Micropolluenten verwijderen uit effluent op RWZI Aartselaar

Micropolluenten zijn chemische stoffen. Ze kunnen door hun moeilijk afbreekbaar of toxisch karakter al bij lage concentraties schadelijk zijn voor mens en milieu. Het is op dit moment nog niet verplicht om deze uit het effluent te verwijderen. Toch zoekt Aquafin nu al naar manieren om ze uit het afvalwater te verwijderen.
Lees meer

Nut en werking van bergbezinkbekkens

Bij hevige regenbuien kan de riolering het regenwater niet altijd verwerken. Het teveel aan water stroomt dan via overstorten naar het oppervlaktewater. Vaak is dat regenwater gemengd met afvalwater en vervuilt het het oppervlaktewater. Om die vervuiling te beperken, bouwt Aquafin onder meer bergbezinkbekkens. Dat zijn ondergrondse betonnen constructies waar we het teveel aan water in opvangen. Aquafin heeft ondertussen heel wat bergbezinkbekkens in beheer, maar hoeveel vervuiling houden deze bekkens eigenlijk tegen?
Lees meer
internet of water

Aquafin partner van Internet of Water

Dit nieuwe intelligente waterbeheersysteem moet Vlaanderen wapenen tegen groeiende waterrisico’s. Dankzij een duizendtal innovatieve sensoren, Internet of Things en geavanceerde software wordt een uniek intelligent waterbeheersysteem ontwikkeld dat de waterkwaliteit en -kwantiteit permanent en in real-time opvolgt en aanstuurt.
Lees meer