Impact op de waterlopen

Welke impact heeft het verwijderen van micropolluenten op onze waterlopen en hun bewoners? Onze onderzoekers bestuderen hoe we de impact van ons waterzuiveringsproces op de waterlopen zo klein mogelijk kunnen houden en waar mogelijk ook verbeteren.