Bergbezinkbekkens

Bij hevige regenbuien kan de riolering het regenwater niet altijd verwerken. Het teveel aan water stroomt dan via overstorten naar het oppervlaktewater. Vaak is dat regenwater gemengd met afvalwater en vervuilt het zo het oppervlaktewater. Om die vervuiling te beperken, bouwt Aquafin onder meer bergbezinkbekkens. Dat zijn ondergrondse betonnen constructies waar we het teveel aan water in opvangen. Het niet-opgeloste vervuilende materiaal krijgt in het bergbezinkbekkens de tijd om te bezinken zodat het water dat overloopt naar de beek veel properder is. Aquafin heeft heel wat van die bekkens in beheer, maar hoe efficiënt zijn ze in de strijd tegen vervuiling?

Hoe efficiënt is een bergbezinkbekken?

Meten is weten

We willen weten hoe effectief de bergbezinkingsbekkens werken. Daarom plaatsten we waterpeilmetingen in de verschillende compartimenten van onze bekkens. Die metingen gebruiken we om volgende analyses mee uit te voeren.

We doen onderzoek naar de overstortfrequenties en het volumetrisch rendement. De overstortfrequentie meet het aantal keren dat het water overstort naar het oppervlaktewater. Het volumetrisch rendement meet dan weer welk volume afvalwater het bekken tegenhoudt tijdens een bui.

Operationele uitdagingen

De bergbezinkbekkens liggen ondergronds. Mogelijke problemen blijven daarom meestal onopgemerkt. Dankzij de waterpeilmetingen worden ze nu tijdig gedetecteerd. De meeste storingen blijken te maken te hebben met het spoelsysteem. Dat zorgt ervoor dat de vervuiling die achterblijft op de bodem van het bekken terug naar de riolering stroomt.

Werkt dat systeem onvoldoende, dan hoopt de vervuiling zich op en belandt het alsnog in de waterloop. Onze waterpeilmetingen blijken uitermate nuttig om dergelijke problemen op te sporen. We kunnen snel ingrijpen en de waterkwaliteit van onze beken en rivieren beschermen.

 

Lees hieronder de onderzoeksfiche over 'Bergbezinkbekkens'

Meer weten?

Evi Vinck

Studieverantwoordelijke R&D

Geert Dirckx

Studieverantwoordelijke R&D