Zero-waste watercyclus

Gezuiverd afvalwater is een alternatieve waterbron voor heel wat toepassingen. Mits de juiste technologieën kan je het opwaarderen tot elke gewenste kwaliteit. Het 'afval' in rioolwater, kan ook teruggewonnen worden en nuttig hergebruikt. Zelfs de warmte-energie kan worden aangewend, en dat allemaal op een kosten- en milieu-efficiënte manier.

Projecten in de kijker

stikstof

WalNUT: recuperatie van nutriënten uit afvalwaters

Binnen dit grote EU-project rond nutriëntenrecuperatie onderzoekt Aquafin hoe stikstof via adsorptie kan onttrokken worden aan huishoudelijk afvalwater.
Lees meer
Riothermie met Aquafin

Warmte uit rioolwater hergebruiken

Thermische energie-recuperatie uit de riolering of uit gezuiverd afvalwater is een steeds interessantere piste. Bekijk hier onze open calls en de kaart met het potentieel in Vlaanderen.
Lees meer
Hidrodoe

Een circulair watersysteem voor Hidrodoe

In dit project wordt de waterhuishouding van Hidrodoe geoptimaliseerd met het oog op een innovatieve en circulaire watercyclus.
Lees meer
Sint-Amands

AWAIR: gezuiverd AfvalWAter voor IRrigatie

Kan gezuiverd afvalwater op een structurele manier worden ingezet voor irrigatie in de landbouw? AWAIR gaat via verschillende gebiedsstudies de mogelijkheden na. Het spreekt vanzelf dat de waterkwaliteit cruciaal is.
Lees meer

Groen gas uit afvalwater

Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Antwerpen-Zuid zet Aquafin het biogas dat ontstaat uit de vergisting van zuiveringsslib, om in biomethaan, ofwel groen gas. Deze fossielvrije brandstof voor CNG-wagens maakt ons wagenpark nog groener.
Lees meer
subirri

Subirri of omgekeerde drainage

In het project 'Subirri' onderzoeken we samen met de VUB, de Bodemkundige Dienst van België, en Boerennatuur Vlaanderen of gezuiverd afvalwater via ondergrondse infiltratie een valabele oplossing is in periodes van droogte.
Lees meer
effluent

Opwaardering van gezuiverd afvalwater

Na behandeling in een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) is huishoudelijk afvalwater geschikt om te lozen in een beek of rivier. Maar het gezuiverde afvalwater of effluent, kan ook hergebruikt worden voor nuttige toepassingen. Aquafin onderzoekt de verschillende mogelijkheden.
Lees meer

Urine is te waardevol om zomaar weg te spoelen

Lennert Dockx, studieverantwoordelijke

Expertenteam

Francis Meerburg

Francis Meerburg

studieverantwoordelijke

Lennert Dockx

Lennert Dockx

studieverantwoordelijke

Birte Raes

Birte Raes

Studieverantwoordelijke