Zero-waste watercyclus

Het zero-waste principe staat voor het vermijden of minstens verminderen van afvalproductie. Dat is een belangrijke hefboom in de transitie naar een duurzame wereld waarin we de behoeften van toekomstige generaties niet hypothekeren door onze eigen behoeften te vervullen.
Het zero-waste principe past daarom perfect in een circulaire economie. Voor de stedelijke watercyclus betekent dit dat alle reststromen zoals emissies naar de lucht, grondstoffen en gezuiverd afvalwater, nuttig worden hergebruikt.

Bij Aquafin onderzoeken, ontwikkelen en testen we technologieën die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld gezuiverd afvalwater een alternatieve waterbron kan zijn. We kijken ook naar de mogelijkheden om nutriënten en energie te recupereren uit het zuiveringsproces. En dat allemaal op een kosten- en milieu-efficiënte manier.

Voor het onderzoek van die nieuwe manieren van zuivering vertrekken we vanuit het idee dat deelstromen aan de bron worden gescheiden en lokaal worden verwerkt.

Projecten in de kijker

Urine is te waardevol om zomaar weg te spoelen

Lennert Dockx, studieverantwoordelijke

Expertenteam

Francis Meerburg

Francis Meerburg

studieverantwoordelijke

Lennert Dockx

Lennert Dockx

studieverantwoordelijke

Birte Raes

Birte Raes

Studieverantwoordelijke