Een circulair watersysteem voor Hidrodoe

Hidrodoe is een educatief centrum van drinkwaterbedrijf Pidpa over water in het Netepark in Herentals. Het is een interactief doe-centrum waar de bezoeker overal mag aankomen en zelf mag experimenteren.
In het R&D-project wordt de waterhuishouding van deze locatie geoptimaliseerd met het oog op een innovatieve en circulaire watercyclus.

Zowel de renovatie en optimalisatie van de bestaande zuiveringssystemen als de verdere verduurzaming ervan komen aan bod. Zo wordt nagegaan welke zuiveringsmethodes moeten worden toegepast op het grijs water om een doorgedreven circulaire waterketen te garanderen. Op die manier kan het afvalwater voor verschillende doeleinden worden hergebruikt. Verder wordt er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de terugwinning van fosfor uit urine onder de vorm van struviet, wat zeer geschikt is als meststof. Volgens onderzoek kan op globale basis de terugwinning van fosfor uit urine instaan voor meer dan de helft van het fosfor nodig voor bemesting van gewassen. Aan het huidige verbruikstempo zijn de natuurlijke fosforvoorraden binnen 100 jaar uitgeput. Inzetten op een zero-waste watercyclus is hierbij dus van enorm belang.

Hidrodoe

Foto: Hidrodoe