Rioolbeheer in Boom

Aquafin is verantwoordelijk voor het rioolbeheer van verschillende steden en gemeenten. Voor de gemeente Boom zijn we ook het rechtstreekse aanspreekpunt voor de inwoners voor (een deel van) de rioleringsdiensten. Zij kunnen op Aquafin rekenen voor een duurzaam rioolbeleid. Samen met de gemeente maken we werk van propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water.

Boom en Aquafin staan samen garant voor een professioneel rioolbeheer

Volgens de Vlaamse en Europese wetgeving moet alle huishoudelijke afvalwater gezuiverd worden, vooraleer het in een beek of rivier geloosd wordt. Boom heeft een duidelijke visie ontwikkeld voor een optimale waterhuishouding op haar grondgebied. Daarin neemt een doorgedreven scheiding van regen- en afvalwater een centrale plaats in.

Voor de verdere uitbouw en het beheer van haar rioolstelsel, doet Boom een beroep op de Vlaamse waterzuiveraar Aquafin. Dat betekent echter niet dat de gemeente de verantwoordelijkheid voor het stelsel overdraagt. Boom blijft eigenaar van het rioolstelsel en beslist waar, wanneer en met welke middelen er gewerkt wordt.

Contact

Je kan ons telefonisch bereiken op het nummer 03 450 46 00 tussen 8 uur en 19 uur.

Je kan bij Aquafin terecht voor de volgende zaken:

  • Informatieverstrekking
  • Melding van een verstopping of een verzakking van de riolering op het openbaar domein
  • Behandeling van een klacht over de uitvoering van een project
  • Aanvraag van brochures
  • Een aansluiting of de riolering

Noodgevallen worden 24 uur op 24 per telefoon behandeld.

Aansluiting op de riolering

Wanneer er riolering in de straat ligt, ben je verplicht het huishoudelijk afvalwater van jouw woning hierop aan te sluiten. De aansluiting op de hoofdriolering moet gebeuren door Aquafin. De graafwerken op jouw privé domein moet je zelf laten uitvoeren.

De tarieven voor een aansluiting op de riolering zijn als volgt:

  • Aansluiting van een regenwaterafvoer (max. diameter 200 mm) op hoofdriolering = 550 EURO + (6 of 21%) BTW
  • Aansluiting van een huis- of handelspandriolering (inclusief regenwater en met een max. diameter van 200 mm) = 1.100 EURO per aansluiting + (6 of 21%) BTW
  • Aansluiting van een riolering met een grotere diameter dan 200 mm = raming + (6 of 21%) BTW