Rioolbeheer in Turnhout

Aquafin is verantwoordelijk voor het rioolbeheer van verschillende steden en gemeenten. Voor de gemeente Turnhout zijn we ook het rechtstreekse aanspreekpunt voor de inwoners voor (een deel van) de rioleringsdiensten. Zij kunnen op Aquafin rekenen voor een duurzaam rioolbeleid. Samen met de gemeente maken we werk van propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water.

Turnhout en Aquafin staan samen garant voor een professioneel rioolbeheer

Volgens de Vlaamse en Europese wetgeving moet alle huishoudelijke afvalwater gezuiverd worden, vooraleer het in een beek of rivier geloosd wordt.

Turnhout heeft een duidelijke visie ontwikkeld voor een optimale waterhuishouding op haar grondgebied. Daarin neemt een doorgedreven scheiding van regen- en afvalwater een centrale plaats in.

Voor de verdere uitbouw en het beheer van haar rioolstelsel, doet Turnhout een beroep op de Vlaamse waterzuiveraar Aquafin. Dat betekent echter niet dat de gemeente de verantwoordelijkheid voor het stelsel overdraagt. Turnhout blijft eigenaar van het rioolstelsel en beslist waar, wanneer en met welke middelen er gewerkt wordt.

Contact

Je kan ons telefonisch bereiken op het nummer 03 450 46 00 tussen 8 uur en 19 uur.

Je kan bij Aquafin terecht voor de volgende zaken:

  • Informatieverstrekking
  • Melding van een verstopping of een verzakking van de riolering op het openbaar domein
  • Behandeling van een klacht over de uitvoering van een project
  • Aanvraag van brochures

Noodgevallen worden 24 uur op 24 per telefoon behandeld.

Aansluiting

Als er riolering in de straat ligt of binnenkort in de straat komt, bent u verplicht het huishoudelijk afvalwater van uw woning erop aan te sluiten. Alleen Aquafin mag uw afvalwater op de gemeentelijke riolering aansluiten. De graafwerken op uw privé domein moet u zelf laten uitvoeren. Het tarief voor het aansluiten van een (woon)entiteit (tot twee woongelegenheden) bedraagt 600 EURO ( + 21 % BTW) per aansluiting en deze wordt gerealiseerd door de gemeentelijke technische diensten of door een door de gemeente aangestelde aannemer onder toezicht van de gemeentelijke diensten of door Aquafin. In de werken zijn begrepen het maken van een aansluiting op de openbare riolering en het plaatsen van de afvoerleiding (pvc dia 160) loodrecht op de riolering tot 1m voorbij de rooilijn. Indien er extra leidingen geplaatst dienen te worden zullen er extra kosten worden aangerekend. Als uw woning ouder is dan 10 jaar en uw hoofdverblijf is, betaalt u slechts 6% BTW in plaats van 21%.

Aansluiting aanvragen