Technieken voor waterzuivering

Aquafin zuivert afvalwater in een klassieke rioolwaterzuiveringsinstallatie voor meer dan 2000 inwoners, in kleinschalige installaties tot 2000 inwoners of via rietvelden.

Van RWZI tot rietveld

Hoe een klassieke RioolWaterZuiveringsInstallatie, een kleinschalige installatie of een rietveld werkt, kan je terugvinden op de website voor particulieren.

 

zuiveringstechnieken Aquafin

Let op! Je verlaat hier de website voor scholen en studenten.