Substantiële ondersteuning van Ondernemers voor Ondernemers

Aquafin is kernlid van Ondernemers voor Ondernemers. Dat betekent dat we vertegenwoordigd zijn in de bestuursorganen van de vzw en dat we onze expertise delen voor projecten die een duurzame groei in ontwikkelingslanden bevorderen.

Aquafin deelt expertise met Ondernemers voor Ondernemers

Ondernemers voor Ondernemers brengt Belgische bedrijven en ondernemers in contact met ondernemers in het Zuiden met de bedoeling om duurzame economische initiatieven in ontwikkelende landen te ondersteunen. Dat gebeurt enerzijds door de steun aan projecten van ngo's en anderzijds door steun aan Business-to-business projecten.