Tijdens de werken

Waaraan kan je je verwachten tijdens de werken? Wist je dat Aquafin een 'Minder Hinder'-beleid heeft opgesteld? Ook staat alles in teken van veiligheid op de werf.

Wat mag je verwachten tijdens de werken?

Start van de werken

Als het startschot gegeven is, betekent dat niet dat er onmiddellijk rioleringsbuizen in de grond komen. Eerst krijgen archeologen de kans om in de zones die tijdens het vooronderzoek interessant gebleken zijn, op zoek te gaan naar waardevolle resten uit het verleden. 

Vervolgens moeten vaak ook de nutsvoorzieningen voor water, gas, elektriciteit of internet verplaatst of aangepast worden. Het zijn de nutsbederijven zelf die hiervoor contact opnemen met de bewoners.

Daarna is het de beurt aan Aquafin om de werfzone voor te bereiden. Om de riolering te kunnen aanleggen in droge ondergrond, is het vaak noodzakelijk om de grondwaterspiegel te verlagen. Hiervoor wordt een bemaling of droogzuiging geplaatst. Deze installatie kan plaatselijk voor geluids- of trillingshinder zorgen. We proberen de hinder echter tot een minimum te beperken.

Met het afbakenen van de werfzone (afpalen op weilanden en akkers) en de plaatsing van de signalisatie voor de omleidingen en de bereikbaarheid van de lokale handelaars, krijgt de werf stilaan meer vorm.

enkele technische lui aan een overlegtafel

Fases van de werken

De rioleringswerken zelf verlopen meestal volgens een vast stramien.

Niet alle werken die Aquafin uitvoert, verlopen volgens dit vaste stramien. Denk maar aan de bouw van een zuiveringsinstallatie, een pompstation of een bufferbekken. Maar ook de aanleg van riolering kan met andere technieken gebeuren, bijvoorbeeld met een onderdoorpersing, waarbij de leiding letterlijk onder de grond wordt geperst tussen twee bouwputten.

De afkoppelingswerken op privaat domein moeten ten laatste in deze fase uitgevoerd worden, aangezien het stelsel inclusief de private aansluitingen op het einde van de werken getest en gekeurd zal worden.

Voorbereidingen die jij kan nemen

Een goede voorbereiding kan ook voor jou de hinder tijdens de werken beperken. Zo is het in het kader van mogelijke afkoppelingen op jouw perceel belangrijk om de zone waarin gegraven moet worden, alvast vrij te maken. Verwacht je leveringen of plan je een verhuis? Meld het dan aan de werftoezichter of aan de aannemer, zodat we hiermee rekening kunnen houden.

Einde van de werken

Als de meeste werken op privaat en openbaar domein voltooid zijn, bevraagt Aquafin de omwonenden naar hun tevredenheid over het verloop van de werken. Het kan zijn dat sommige percelen nog niet volledig afgewerkt zijn op het moment van deze bevraging.

Heb je het regenwater afgekoppeld van de riolering? Dan zal je private stelsel gekeurd worden om in aanmerking te komen voor eventuele subsidies. Dit is natuurlijk het moment waarop de resultaten van de werken het meest zichtbaar worden. Niet alleen met een nieuw wegdek, maar vooral met proper water in een beek of rivier in je buurt

Altijd op de hoogte

Aquafin houd je op verschillende manieren op de hoogte:

  • Bij de start van nieuwe projectfasen stuurt Aquafin brieven met nuttige informatie;
  • De aannemer informeert je over wat er op korte termijn in de straat staat te gebeuren;
  • De werftoezichter kan je op elk moment aanspreken als je vragen of bezorgdheden hebt; 
  • De website voorziet steeds de meest recente informatie over werken. 

Je kan ook een afgevaardigde van de buurt kiezen, die de werfvergaderingen bijwoont en alle belangrijke informatie doorgeeft aan de buurtbewoners.

uitleg aan buurtbewoner

Mediabibliotheek

Alles over rioleringswerken
MIHI deel1 waarom deze werken
MIHI deel1 waarom deze werken
MIHI deel 2 MIHI vanaf ontwerp
MIHI deel 2 MIHI vanaf ontwerp
MIHI deel 3 voorbereidende werken
MIHI deel 3 voorbereidende werken
MIHI deel 4 verloop rioleringswerken
MIHI deel 4 verloop rioleringswerken
MIHI deel 5 wat kunt u zelf doen
MIHI deel 5 wat kunt u zelf doen
MIHI deel 6 hoe blijft u op de hoogte
MIHI deel 6 hoe blijft u op de hoogte
afspoelen materiaal