UN Global compact network

Op 12 juni 2014 ondertekende Aquafin de Global Compact van de Verenigde Naties. Door de ondertekening engageert het bedrijf zich om de tien grondbeginselen van de Global Compact te respecteren.

UN Global compact network

Het Global Compact is een programma van de Verenigde Naties dat ondernemingen wil stimuleren naar een meer maatschappelijk verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering. De bedrijven die zich inschrijven, zorgen voor een grotere transparantie in hun bedrijfsactiviteiten met betrekking tot:

  1. Mensenrechten
  2. Arbeidsomstandigheden
  3. Milieu
  4. Integriteit (anticorruptie)

Het UN Global Compact verenigt wereldwijd meer dan 6.700 organisaties, waaronder 5.200 bedrijven uit 130 landen. Deelname is vrijwillig, maar vereist wel dat bedrijven regelmatig openlijk rapporteren over hun vooruitgang met betrekking tot 'maatschappelijk verantwoord ondernemen', op weg naar meer duurzaamheid.

Lees het verslag