Welke werken voeren we uit?

De werken zullen volledig binnen de bestaande perceelgrenzen van deze installaties uitgevoerd worden. De bestaande groenbuffers rond de installaties blijven grotendeels behouden.

De bestaande waterlijn wordt bijna volledig afgebroken en vernieuwd. De bouwkundige werken bestaan uit de bouw van een bijkomende selectortank, mechanische zuivering, beluchtingsbekkens en nabezinktanks. Ook de bestaande slibverwerkings- en vergistingsinstallatie wordt geoptimaliseerd. Ondergronds leidingwerk zal de nieuwe constructies verbinden en integreren in het bestaande proces.

De elektromechanische werken bestaan uit het plaatsen van:

  • een beluchtingssysteem in het nieuwe beluchtingsbekken,
  • nieuwe onderdelen voor de mechanische zuivering,
  • pompen en afsluiters,
  • nieuwe bruggen op de nabezinktanks,
  • indiktafels in het slibverwerkingsgebouw voor de verwerking van het geproduceerde slib tijdens het zuiveringsproces.

De optimalisatie van het vergistingsproces zal in hoofdzaak bestaan uit elektromechanische werken. Tenslotte zullen de nodige elektriciteitswerken uitgevoerd worden ter vervanging en uitbreiding van de laagspanningsinstallaties.

inplantingsplan renovatie RWZI Lichtaart

Wie doet wat en wat kost het?

Aquafin is bouwheer van dit project. De kosten van de werken vallen volledig ten laste van Aquafin en bedragen ca. 14 mio euro.

Het ontwerpbureau Arcadis Belgium heeft de plannen opgemaakt en zal ook de dagelijkse leiding van de werken op zich nemen. De bouwkundige werken zullen uitgevoerd worden door Colas Agentschap Noord-Oost NV uit Heusden-Zolder, de algemene elektromechanische werken zullen uitgevoerd worden door aannemer Deckx NV uit Dessel, de elektromechanische werken aan de beluchting door Smet GT Europe uit Dessel en de elektrische werken door Fabricom NV uit Aartselaar.