Werken in jouw buurt

Aquafin werkt op een honderdtal locaties in Vlaanderen aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water. We bouwen installaties voor de zuivering van rioolwater, renoveren riolen en leggen er nieuwe aan daar waar ze nog ontbreken. Regenwater houden we uit de riool, dat laten we zoveel mogelijk ter plaatse in de bodem infiltreren. Zo houden we de waterhuishouding gezond en verminderen we de kans op wateroverlast.

Werken in kaart gebracht

Je vindt alle informatie over onze werven via de kaart. Klik op de kaart of geef een straatnaam, gemeente, of projectnummer in.

   Stap 1: Over welke regio wil je info? Zoek op straatnaam of gemeente. Klik op de groene bol om een project te bekijken. Vul een projectnummer in of klik op een groene bol op de kaart.

   Stap 2: Geen werken in jouw buurt? Laat je gegevens na en wij houden je op de hoogte indien er werken in je regio starten. Uitschrijven is altijd mogelijk.

   Voornaam
   Naam
   E-mail field is required!
   Not a valid e-mail address!
   Hou me op de hoogte

   Wat mag je verwachten tijdens de werken?

   Start van de werken

   Als het startschot gegeven is, betekent dat niet dat er onmiddellijk rioleringsbuizen in de grond komen. Eerst krijgen archeologen de kans om in de zones die tijdens het vooronderzoek interessant gebleken zijn, op zoek te gaan naar waardevolle resten uit het verleden. 

   Vervolgens moeten vaak ook de nutsvoorzieningen voor water, gas, elektriciteit of internet verplaatst of aangepast worden. Het zijn de nutsbedrijven zelf die hiervoor contact opnemen met de bewoners.

   Daarna is het de beurt aan Aquafin om de werfzone voor te bereiden. Om de riolering te kunnen aanleggen in droge ondergrond, is het vaak noodzakelijk om de grondwaterspiegel te verlagen. Hiervoor wordt een bemaling of droogzuiging geplaatst. Deze installatie kan plaatselijk voor geluids- of trillingshinder zorgen. We proberen de hinder echter tot een minimum te beperken.

   Met het afbakenen van de werfzone (afpalen op weilanden en akkers) en de plaatsing van de signalisatie voor de omleidingen en de bereikbaarheid van de lokale handelaars, krijgt de werf stilaan meer vorm.

   werkmannen aan de overlegtafel

   Verloop van de werken

   De rioleringswerken zelf verlopen meestal volgens een vast stramien.

   Niet alle werken die Aquafin uitvoert, verlopen volgens dit vaste stramien. Denk maar aan de bouw van een zuiveringsinstallatie, een pompstation of een bufferbekken. Maar ook de aanleg van riolering kan met andere technieken gebeuren, bijvoorbeeld met een onderdoorpersing, waarbij de leiding letterlijk onder de grond wordt geperst tussen twee bouwputten.

   De afkoppelingswerken op privaat domein moeten ten laatste in deze fase uitgevoerd worden, aangezien het stelsel inclusief de private aansluitingen op het einde van de werken getest en gekeurd zal worden.

   Voorbereidingen die jij kan nemen

   Een goede voorbereiding kan ook voor jou de hinder tijdens de werken beperken. Zo is het in het kader van mogelijke afkoppelingen op jouw perceel belangrijk om de zone waarin gegraven moet worden, alvast vrij te maken. Verwacht je leveringen of plan je een verhuis? Meld het dan aan de werftoezichter of aan de aannemer, zodat we hiermee rekening kunnen houden.

   Einde van de werken

   Als de meeste werken op privaat en openbaar domein voltooid zijn, bevraagt Aquafin de omwonenden naar hun tevredenheid over het verloop van de werken. Het kan zijn dat sommige percelen nog niet volledig afgewerkt zijn op het moment van deze bevraging.

   Heb je het regenwater afgekoppeld van de riolering? Dan zal je private stelsel gekeurd worden om in aanmerking te komen voor eventuele subsidies. Dit is natuurlijk het moment waarop de resultaten van de werken het meest zichtbaar worden. Niet alleen met een nieuw wegdek, maar vooral met proper water in een beek of rivier in je buurt

   Altijd op de hoogte

   Aquafin houdt je op verschillende manieren op de hoogte:

   • Bij de start van een nieuwe projectfase stuurt Aquafin infobrieven;
   • De aannemer informeert je over wat er op korte termijn in de straat staat te gebeuren;
   • Je kan de werftoezichter op elk moment aanspreken als je vragen of bezorgdheden hebt; 
   • De website voorziet steeds de meest recente informatie over de werken. 

   Je kan ook een afgevaardigde van de buurt kiezen, die de werfvergaderingen bijwoont en alle belangrijke informatie doorgeeft aan de buurtbewoners.

   buurtbewoner uitleg

   Mediatheek

   Alles over rioleringswerken
   thumbnail video list item
   MIHI deel1 waarom deze werken
   thumbnail video list item
   MIHI deel 2 MIHI vanaf ontwerp
   thumbnail video list item
   MIHI deel 3 voorbereidende werken
   thumbnail video list item
   MIHI deel 4 verloop rioleringswerken
   thumbnail video list item
   MIHI deel 5 wat kunt u zelf doen
   thumbnail video list item
   MIHI deel 6 hoe blijft u op de hoogte

   Heb je vragen over werken?

   Bewoner of handelaar?
   Reden van contact
   Aan de hand van een projectnummer kunnen we beter helpen
   afspoelen materiaal