Wie wint een Aquafin award?

Jaarlijks reikt Aquafin awards uit voor de aannemer en het studiebureau waarmee we het afgelopen jaar het meest succesvol samenwerkten. Om de winnaars te bepalen, baseren we ons onder meer op de kwaliteitsscores. Alleen bedrijven die goed scoorden op het vlak van onder meer veiligheid en kwaliteit, komen in aanmerking.

Scoring studiebureaus

Minstens één keer per jaar beoordelen de projectmanager en het ganse projectteam van Aquafin elk project dat een studiebureau voor ons ontwerpt en begeleidt. Dat gebeurt in verschillende fasen van het project: voorontwerp, ontwerp, uitvoering, waarborg, ... Niet van elke fase weegt de beoordeling even zwaar door in de eindbeoordeling omdat de rol van het studiebureau ook niet in elke fase even groot is. Het projectteam evalueert de timing, de kwaliteit en de proactiviteit die het studiebureau in het project aan de dag legt. Deze scores zijn ook bepalend voor de toekenning van de Multilaterale Overeenkomsten, of kortweg MLO's. De studiebureaus die voor deze criteria het beste scoren, worden ook nog eens gescreend op hun inspanningen op het vlak van infiltratie van hemelwater in onze projecten. Het bureau dat dan als beste uit de bus komt, wint dat jaar de Kwaliteitsaward.

Scoring aannemers

Halfjaarlijks krijgen aannemers die op dat moment voor Aquafin een werf in uitvoering hebben, een kwaliteitsscore. Die score is het resultaat van beoordelingen door het projectteam van Aquafin op meerdere tijdstippen. Op deze scores baseren we ons voor de selectie van aannemers die mogen inschrijven voor nieuwe opdrachten. Tegelijk zijn de scores een ideaal uitgangspunt voor het toekennen van de Minder Hinder award. Hoe de aannemer scoort op het vlak van veiligheid, hinderbeperking voor de buurt en oog voor het milieu, speelt daar mee een rol in. Uiteraard wordt er ook gekeken naar eventuele veiligheidsinbreuken en STOP-meldingen.

awards

Aquafin Awards 2020

Benieuwd wie editie 2020 gewonnen heeft en waarom? Vandaag de highlights, binnenkort een uitgebreid verslag in ons tijdschift Aqua.