IMPAKT!

Hoge natuurdoelstellingen in de grensoverschrijdende waterlopen Dommel en Warmbeek/Tongelreep zijn een grote uitdaging voor regionale waterkwaliteitsbeheerders.

Waterkwaliteit en zuivering van rioolwater in Dommel

Het waterleven in de Dommel

Hoge natuurdoelstellingen in de grensoverschrijdende waterlopen Dommel en Warmbeek/Tongelreep zijn een grote uitdaging voor regionale waterkwaliteitsbeheerders.
Een belangrijk knelpunt om de gewenste waterkwaliteit te behalen is het huidige beheer van de riolering en de zuivering van rioolwater. Vooral tijdens regenperiodes stort vervuild water vanuit de rioolstelsels over naar waterlopen en werken de rioolwaterzuiveringen niet altijd optimaal. Het gevolg is dat de zuurstofhuishouding ernstig verstoord wordt . Samen met ammoniakvergiftiging zorgt dit ervoor dat de beken niet voldoen aan de hoge natuurdoelen. Bedrijventerreinen zijn hierbij een specifiek aandachtspunt, omdat naast overstortend afvalwater ook milieugevaarlijke stoffen in de waterlopen kunnen komen. Het ontbreekt nu nog aan een totaalbeeld van het effect dat afvalwaterlozingen op de waterkwaliteit in het gebied Limburgse Kempen (BE) en Zuid-Oost Brabant (NL) heeft. Goed inzicht in het functioneren van de afvalwaterketen en het watersysteem is nodig.

Foto waterjuffer

We zoeken naar maatregelen die de ecologische impact van de lozing van afvalwater via overstorten verminderen

Johan Van Assel, Onderzoeker

Samen gaan we met positieve energie aan de slag.

Niet alleen technisch, maar ook organisatorisch is dit een uitdaging: verantwoordelijkheden zijn verdeeld over meerdere publieke partijen. Het gaat hierbij om een integrale aanpak, die in de betreffende waterlopen zorgt voor een duurzaam en blijvend herstel van waternatuur. We hanteren het uitgangspunt, dat lozingen vanuit de afvalwaterketen geen belemmering mogen vormen op ecologisch beekherstel. Door deze aanpak en intensieve samenwerking tussen publieke en private partners (Aquafin, Vlaamse Milieumaatschappij & Infrax) willen we tijdig en tegen aanvaardbare kosten de natuurdoelen realiseren.

Meer informatie

Interreg logo