Onderzoeksprojecten

Propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water, daaraan werken we elke dag. Dat willen we doen op onze manier: met respect voor de natuur, mens en dier en onze omgeving. Aquafin blijft onderzoeken naar optimalisaties waarin water de hoofdrol speelt.

Gaffellibel

IMPAKT! geeft Dommel en Warmbeek een duwtje in de rug

Een verdere verbetering van de ecologische toestand in de Warmbeek en de Dommel, dat is het ultieme doel van het Europese project Impakt! Het project loopt door tot augustus 2019. Duidelijk is wel al dat zelfs een doorgedreven sanering van overstorten op zich niet zal volstaan voor een goede waterkwaliteit in de Dommel en de Warmbeek. Maar het is alvast een belangrijke stap om dat doel te bereiken.

Interreg logo

Logo interreg

Europese projecten

Een overzicht

Impakt! - Waterkwaliteit en zuivering van rioolwater in Dommel

I-QUA - Terugwinning van grondstoffen (nutriënten) en energie

VOLATILE - Onderzoek naar waterzuiveringsslib

Quics - Onzekerheidsanalyse op waterkwaliteitsmodellen

Treatrec - Maatschappelijke uitdagingen in de afvalwatersector