Regenwater op het openbaar domein

De gevolgen van de klimaatverandering worden stilaan heel erg zichtbaar. In 60 jaar tijd is het aantal dagen met zeer zware neerslag in België verdubbeld. Gelukkig hebben steden en gemeenten heel wat mogelijkheden om creatief om te gaan met regenwater. Bij Aquafin kunnen ze terecht voor de opmaak van een hemelwaterplan met maatregelen die haalbaar zijn in de praktijk.

Gemeenten voor duurzame watersystemen

19 jan 2018

Wetteren pionierde in Vlaanderen met een hemelwaterplan

Wetteren werkte als eerste gemeente in Vlaanderen samen met Aquafin een hemelwaterplan uit, met alleen maatregelen die in de praktijk haalbaar zijn. Het doel was om huidige en toekomstige knelpunten aan te pakken, maar ook om water in de stad te brengen als een aangename beleving.
Lees meer
19 jan 2018

Overijse koppelt maatschappelijke meerwaarde aan maatregelen tegen wateroverlast

De Vlaams-Brabantse gemeente Overijse liet door Aquafin een hemelwaterplan opmaken om te voorkomen dat afstromend regenwater van een helling wateroverlast veroorzaakt in het centrum. Het plan combineert maatregelen tegen wateroverlast met een verhoging van de belevingskwaliteit.
Lees meer
19 jan 2018

Antwerpen wapent zich tegen klimaatverandering

De stad Antwerpen liet de lokale effecten van een wijzigend weerpatroon in kaart brengen. Binnen de samenwerking met rioolbeheerder Water-link, werkte Aquafin een hemelwaterplan uit. Met een set van adaptatiemaatregelen wil de stad zich verder “verzekeren” tegen de toekomstige gevolgen van de klimaatverandering.
Lees meer
19 jan 2018

Nieuwe infiltratietechnieken subsidieerbaar

Een aantal nieuwe infiltratietechnieken komen ook in aanmerking voor subsidies. Daar heeft Aquafin mee op aangestuurd. Om daarop aanspraak te kunnen maken, moet de gemeente wel aantonen dat er kleinere buisdiameters gebruikt worden dan wanneer er geen infiltratietechnieken zouden gebruikt worden.
Lees meer
hemelwaterplan schets

Een hemelwaterplan voor steden en gemeenten

Voor steden en gemeenten wordt het steeds belangrijker om een plan op te maken voor een optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin is daarvoor een evidente partij. We kennen de werking van de rioleringsinfrastructuur natuurlijk als geen ander. Visievorming op een optimaal werkend zuiveringsgebied is één van onze kernprocessen, waar waterbeheersing een essentieel deel van is. We hebben de nodige ervaring met de interactie tussen waterlopen en riolen en we bestuderen al jaren het effect van de klimaatverandering op de zuiveringsinfrastructuur. Voor een hemelwaterplan kan je je ook niet beperken tot de gemeente die vragende partij is, want water houdt zich niet aan administratieve grenzen. Er moeten deelprojecten worden uitgewerkt samen met andere gemeenten, de provincie of waterloopbeheerders. Om die vlot op gang te trekken, moet je heel wat ervaring hebben.

We kunnen de gemeenten die dat willen de zorg voor hemelwater zelfs helemaal uit handen nemen. De infrastructuuraanpassingen die we ontwerpen en uitvoeren, kunnen we ook achteraf onderhouden en zelfs financieren.

"De maatregelen die Aquafin in het hemelwaterplan voor Overijse voorstelt, zijn niet alleen functioneel. Ze verhogen ook de recreatiewaarde van de Zuidflank én ze zijn ecologisch doordat er gewerkt wordt met natuurlijke materialen. ”

Dirk Brankaer

Maatwerk

Hoe een hemelwaterplan er precies moet uitzien, wordt bepaald samen met de gemeente die het besteld heeft. Het gaat in elk geval om een plan met een lange levensduur dat heel toegankelijk wordt opgesteld. Uiteraard bevat het realistische oplossingen, toegesneden op de lokale situatie, met correcte ramingen en planningen voor de meest prioritaire projecten.

 

Waardoor laat Aquafin zich inspireren?

Door alles, eigenlijk. Realisaties van landschapsarchitecten in binnen- en buitenland, voorstellen van studiediensten die werken rond gezond en milieuverantwoord  wonen, onderzoeken naar biodiversiteit in de stad... 

  • In de databank van Publieke Ruimte vind je heel wat voorbeelden van Vlaamse stadsinrichtingsprojecten waarin vernieuwend wordt omgegaan met regenwater.
  • Het platform Amsterdam Rainproof heeft een toolbox samengesteld voor burgers, professionals en ambtenaren. Daarin worden inspiratie, informatie en initiatieven samengebracht om Amsterdam (en andere steden of gemeenten) rainproof te maken.
  • Het klimaat past ook in uw straatje. De waarde van klimaatbestendig inrichten. Voorbeeldboek van het Kenniscentrum Techniek van de universiteit van Rotterdam. Het  toont de mogelijkheden van eenvoudige en haalbare klimaatbestendige inrichtingen van woonstraten.
  • De Nederlandse stichting RIONED heeft een publicatie samengesteld waarin de stappen om te komen tot een klimaatadaptatie op stadsniveau beschreven wordt.
infiltratie op privédomein

Regenwater nuttig gebruiken rondom je huis

Je stad of gemeente werkt aan een klimaatbestendig openbaar domein. Zelf kan je thuis ook maatregelen nemen om duurzaam om te geen met regenwater. Wist je dat een groendak 50 liter regenwater per m² kan bufferen?

Laat je inspireren