Veilig werken

Hoe verlopen de ideale werken? Met technische beslissingen genomen door specialisten, een maximale beveiliging tegen wateroverlast en zo weinig mogelijk incidenten die hinder of vervuiling veroorzaken. Maar met stip op één staat veilig denken en handelen. Alle voorbijgangers, maar ook iedereen die werken uitvoert, wensen wij een veilige thuiskomst ’s avonds. Zonder ongevallen, zonder druk om andere zaken dan veiligheid prioriteit te geven.

Aquafin wil een voortrekker zijn in veiligheid. We stimuleren en promoten een bewuste veiligheidshouding bij onze eigen medewerkers, bij onze technische partners en op onze bouwwerven.

stop team aquafin

STOP-principe

Nul ongevallen is het enige doel dat Aquafin moreel te verantwoorden vindt ten opzichte van onze medewerkers, partners en leveranciers. Veilig werken begint bij het nadenken over de eventuele risico's en ze vervolgens wegnemen vooraleer aan de activiteit te beginnen. Kiezen voor veiligheid, betekent ook beslissingen nemen. Wat Aquafin niet veilig kan doen, zal onze organisatie ook niet doen. We passen in zo’n geval het STOP-principe toe. Dat betekent dat elke medewerker het gezag heeft om werkzaamheden en andere activiteiten tijdelijk te onderbreken, tot de onveilige situatie weggewerkt is.

Toch een ongeval?

Als er zich toch een ongeval voordoet, is het niet de bedoeling om met een beschuldigende vinger te zwaaien. Wel willen we er samen met jou alles aan doen om herhaling te voorkomen. Meld daarom elk ongeval dat tijdens activiteiten in opdracht van Aquafin gebeurt; binnen de 24 uur per mail aan je contactpersoon bij Aquafin, met een kopie aan preventiedienst@aquafin.be.

Door naar elkaar te luisteren en met elkaar te spreken over veiligheid, kunnen we onveiligheid boven de waterlijn brengen!

Veilig afdalen

Voor de inspectie en het onderhoud van riolen, collectoren, pompputten, … is afdalen in de infrastructuur vaak nodig. Afdalen in een besloten ruimte is niet zonder risico. Naast het valgevaar zijn de gassen in het afvalwater een reëel en dodelijk risico.

Om de veiligheid van onze eigen medewerkers en die van de aannemers te garanderen werkte Aquafin een handige brochure met veiligheidsmaatregelen uit.

Bij deze erkende opleidingsinstellingen kunnen onze aannemers een opleiding volgen over het veilig betreden van de infrastructuur van Aquafin:

Je kan ook een E-learning volgen via de portaalsite van Aquafin. 

Brochure Veilig afdalen
veiligheidsuitrusting

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Als je op de infrastructuur van Aquafin komt, moet je de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. Zowel eigen medewerkers als leveranciers, professionele contacten en bedrijven die in opdracht van Aquafin werken, moeten persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) dragen:

  • Veiligheidsschoenen: bij inspectie rondgang op onze waterzuiveringsinstallaties, tijdens specifieke werkbezoeken, bij activiteiten met fysiek werk of bij de water- en sliblijn, op werkplaatsen en werven
  • Veiligheidsbril/scherm: tijdens werk met chemicaliën (incl. polymeren), tijdens lassen, slijpen, boren, frezen, draaien,...
  • Veiligheidshelm: verplicht op elke werfzone, bij mobiele hijswerken, tijdens shut-down werken op slibdrogers, bij afdalen 
  • Signalisatiejas/hesje: op werven nabij de openbare weg, nabij werfverkeer op installaties
  • Veiligheidshandschoenen: bij contact met afvalwater, tijdens ruwe goederenverhandeling, bij heffen,...
  • Gehoorbescherming: wanneer de geluidsbron hoger is dan 85 dB(A).

Bij niet standaard activiteiten zoals elektrische werken en afdalen, gelden bijkomende instructies en contractuele bepalingen.

Tijdens publieke groepsrondleidingen voor scholen of buurtbewoners, onder begeleiding van een gids, moet je geen persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Je volgt wel nauwgezet de instructies van de gids en blijft op de looppaden.

 

afdaling in veiligheidskledij

Documenten veiligheidscoördinatie

Veiligheid voorop

Zowel onze eigen medewerkers als het personeel van onze aannemers moeten altijd kunnen werken in veilige werkomstandigheden op onze bouwplaatsen.

Veiligheidscoördinatoren, aannemers en andere geïnteresseerden kunnen onderstaande documenten downloaden.

Dienst Preventie en Bescherming

Jan Swankaert

Manager Preventie en Bescherming