Home  » Infrastructuur en Omgeving » Werken in uitvoering » Voorbereidende werken

Boringen en sonderingen

Boring
Bij een boring wordt een holle buis de grond ingedreven, waarna de grond met hulpmiddelen naar boven wordt gehaald. Zo kunnen deskundigen zien welke grondsoort er zich op welke diepte bevindt (fijn zand, klei, leem, zand gemengd met steenpuin ... ). In het laboratorium gebeuren er proeven op de verschillende grondstalen. Als de boring niet te diep moet gaan, gebeuren de werken manueel.
In andere gevallen wordt een voertuig gebruikt. De boring veroorzaakt een gat met een diameter van ongeveer 10 cm, dat meteen terug opgevuld wordt met de opgehaalde grond. Als de boring werd uitgevoerd met een voertuig, kunnen er sporen achter blijven. De zeldzame keren dat er een boring in een tuin moet worden uitgevoerd, wordt doorgaans de manuele methode gebruikt.

Sondering
Voor een sondering wordt vanuit een rupsvoertuig een stalen punt hydraulisch de grond ingedreven. Op regelmatige afstanden wordt de weerstand gemeten die de grond biedt tegen het indringen van de punt. Zo kan het draagvermogen van de grond op verschillende dieptes bepaald worden. De sondering laat een fijn gaatje achter in de grond, dat nauwelijks te zien is.

Soms blijven er wel rupssporen achter, afhankelijk van de ondergrond. In zeldzame gevallen veroorzaken de rupssporen schade aan de gewassen op akkerlanden. In dat geval wordt de schade vergoed volgens de afgesproken tarieven met de landbouworganisaties.


Infrastructuur en Omgeving
Infrastructuur en Omgeving