Home  » Kennis en Wetenschap » Hoe werkt afvalwaterzuivering

Hoe werkt afvalwaterzuivering?

Afvalwater
Een waterloop is in principe wel zelfreinigend, maar kan niet de grote hoeveelheden afvalwater aan die we dagelijks produceren. Om de kwaliteit van onze waterlopen te bewaken, moet huishoudelijk afvalwater dus worden gezuiverd voordat het in een beek of rivier wordt geloosd.


Rioolstelsel
Aquafin vangt het afvalwater van het gemeentelijke rioolstelsel op en voert het via collectoren voor afvalwater naar een zuiveringsinstallatie. Afvalwater en regenwater worden zoveel mogelijk gescheiden.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Een zuiveringsinstallatie bootst het natuurlijke proces in de waterlopen na. De organismen die zorgen voor de afbraak van afvalstoffen kunnen er in ideale omstandigheden hun werk uitvoeren. Waterzuivering is dus vooral een biologisch proces.

Kleinschalige zuiveringsinstallatie
Het afvalwater van kleine woonkernen kan worden behandeld in een kleinschalige zuiveringsinstallatie of KWZI. Het principe is hetzelfde als op een grote zuiveringsinstallatie, maar de technische uitvoering kan verschillen.


Kennis en Wetenschap
Kennis en Wetenschap