Koelwater voor Antwerpse havenindustrie

Tegen 2025 zal jaarlijks 20 miljard liter afvalwater opgewaardeerd worden tot koelwater voor de Antwerpse havenindustrie.

Minder water uit het Albertkanaal

Waterkracht, de samenwerking tussen Aquafin, Ekopak, PMV en Water-Link, zal vanaf 2025 jaarlijks  20 miljoen liter afvalwater hergebruiken. Het gezuiverd afvalwater van Antwerpse gezinnen, dat verzameld wordt in de waterzuiveringsinstallaties van Antwerpen-Noord, Merksem en Deurne wordt opgewaardeerd tot koelwater voor de Antwerpse havenindustrie. Jan Goossens, CEO van Aquafin: "Gezuiverd afvalwater is een prima bron voor verschillende hergebruiktoepassingen. Je kan het opwaarderen tot eender welke kwaliteit, zo lang de nodige extra zuiveringsstappen worden ingebouwd. Structurele toepassingen in de industrie lenen zich daar perfect toe." 

Door het gebruik van circulaire, alternatieve waterbronnen wordt 20 miljoen m³ water bespaard dat anders wordt opgepompt uit het Albertkanaal. Dat is evenveel als het waterverbruik van meer dan 600.000 inwoners en zorgt voor een verminderde druk op zoetwatervoorraden.

Ondertekening Waterkracht Aquafin

Bijdrage aan circulaire economie in Vlaanderen

Het gezuiverd afvalwater is afkomstig van RWZI Antwerpen-Noord, centraal gelegen in het havengebied. Om dit effluent rechtstreeks naar de nabehandeling door Ekopak te transporteren, zal Aquafin nieuwe leidingen. Daar kan het effluent extra gezuiverd worden, in plaats van rechtstreeks te lozen in omliggende waterlopen.

“Elke druppel die we kunnen hergebruiken is een druppel die we niet moeten oppompen uit de grond of uit oppervlaktewater. Circulair watergebruik is dan ook één van de speerpunten in de Blue Deal die Vlaanderen beter moet wapenen tegen de extremere weersomstandigheden waar we mee kampen. Met dit project bewijzen we niet alleen tot welke huzarenstukjes Vlaanderen in staat is als innovatieve regio, we garanderen ook leveringszekerheid van water voor de industrie en voor onze gezinnen in periodes van langdurige droogte”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Gezuiverd water voor productieproces Citribel