Voorbereiding rioleringswerken

Een project van Aquafin begint lang voordat we buizen in de grond steken of installaties bouwen. Ontdek hieronder de voorbereidende stappen die een project doorloopt en de mogelijke invloed ervan op de omgeving.

Van scenario's tot concreet plan

  • Eerst wegen we alle mogelijke scenario’s af om de projectdoelstelling te bereiken. Daarbij houdt Aquafin rekening met ecologische, economische en maatschappelijke aspecten. Bv. zijn er langs het tracé handelaars, scholen, ziekenhuizen, …? 
  • Binnen de verschillende scenario's test het studiebureau de kwaliteit van de grond. Een gespecialiseerd bureau neemt bodemstalen, het voert daarvoor proefboringen en sonderingen uit. Met een grondonderzoek worden de kenmerken van de grond beschreven. Met deze kennis kunnen we de uitvoering van de werken aanpassen aan het soort ondergrond. Zijn er proefboringen nodig op private gronden? Dan word je als eigenaar hiervan op voorhand verwittigd.
  • Als het gekozen tracé over private gronden loopt of de waterzuiveringsinstallatie wordt ingeplant op privaat terrein, dan komt een onderhandelaar ter plaatse. Die overlegt met de betrokken eigenaars en/of gebruikers, pachters ... tot er een onderling akkoord wordt bereikt over de vergoedingen.
  • Als het ontwerp helemaal klaar is, dan vragen we alle nodige vergunningen aan. We organiseren vaak nu al een eerste infovergadering voor de buurt.
  • Waar Aquafin een gescheiden opvang voor regen- en afvalwater aanlegt, zijn de omwonenden verplicht op hun private terrein het regenwater af te koppelen van de riolering. De afkoppelingsdeskundige start dan met de huisbezoeken.
  • Zodra er een aannemer is aangesteld om de werken uit te voeren, organiseren we een tweede infoavond voor de buurt. 
kelder

Controleer je kelder

Rioleringswerken gepland in jouw straat? Controleer dan op voorhand of je kelder voldoende waterdicht is.
Lees meer
handtekening

Lopende onteigeningen

Als het nodig is om ook op private grond infrastructuur te plaatsen, start er een grondverwervingsprocedure. Zodra de werken concreet zijn ingepland, vraagt Aquafin een omgevingsvergunning aan.
Lees meer
werftoezichter als aanspreekpunt

Veelgestelde vragen over rioleringswerken

Een vraag over het verloop van rioleringswerken in je buurt? Check hier de meest gestelde vragen, bel ons Contactcenter op 03 450 45 45 tijdens de werkuren, of stap gewoon even naar de werftoezichter.
Lees meer