E-Procurement en Free Market

Aquafin publiceert zijn opdrachten enkel nog digitaal. Ook de openingszittingen verlopen elektronisch. De offertes dien je in via e-procurement, een digitaal platform van de overheid voor e-tendering (digitale overheidsopdrachten).

Werkwijze voor registratie

Aquafin moet de wet van de overheidsopdrachten volgen. Het platform e-Procurement biedt overheden en ondernemingen een gemakkelijke en snelle toegang tot de verschillende toepassingen om overheidsopdrachten elektronisch te laten verlopen.

Ondernemingen kunnen hun offertes elektronisch indienen en digitaal ondertekenen. Met e-Tendering kan Aquafin de offertes elektronisch openen, het proces-verbaal van de opening elektronisch generen en ter beschikking stellen.

Meer informatie over e-Procurement en e-Tendering:

 

Free Market

Via e-procurement kan Aquafin opdrachten plaatsen via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (voor opdrachten onder 144.000 euro excl. btw), zodat de spelregel van openbaarheid en gelijke behandeling van ondernemingen wordt gegarandeerd. De Free Market-omgeving binnen de e-Notification-toepassing laat toe om deze fundamentele beginselen te handhaven voor de plaatsing van opdrachten met geringe waarde.