Onderwijs

Aquafin biedt een heleboel educatief materiaal aan om op een leuke en creatieve manier aan de slag te gaan rond het thema 'waterzuivering'.
Benieuwd welke weg vuil water aflegt voor het weer proper naar de beek stroomt? Vraag dan een rondleiding aan op één van onze waterzuiveringsinstallaties.

Hoe werkt een rioolwaterzuiveringsinstallatie?

Dagelijks verbruikt de gemiddelde Vlaming thuis zo'n 120 liter water. Via de afvoer stroomt het naar de gemeentelijke riolering. Daarna wordt het via de verzamelriolen van Aquafin naar één van onze zuiveringsinstallaties gevoerd. Wie zelf wil zien hoe vuil water weer schoon wordt, kan een gratis rondleiding voor groepen aanvragen.

Hoe werkt afvalwaterzuivering?

Stage lopen bij Aquafin of schrijf je een thesis over waterzuivering?

Leesvoer dat smaakt naar meer

Aquafin bracht enkele publicaties uit waar jong en oud graag hun neuzen in steken. Strips, posters en boekjes vertellen heel visueel wat Aquafin precies doet om ook voor morgen schoon oppervlaktewater te voorzien.

Onze bibliotheek

overzicht aquafin folders

Hoe werkt afvalwaterzuivering?

06 dec 2017

Mechanische zuivering

Het rioolwater dat via de collectoren de waterzuiveringsinstallatie bereikt, komt toe in een verzamelput en wordt door vijzels (schroef van Archimedes) naar het fijnrooster gebracht. Hier wordt het grof vuil tegengehouden, bijvoorbeeld takken, papiertjes, plasticverpakkingen, … Op installaties waar veel zand in het afvalwater zit, is na het fijnrooster nog een zandvanger voorzien. Door de snelheid in het water te verminderen, bezinken de zanddeeltjes er.
Lees meer
15 jan 2018

Biologische zuivering

De vervuiling die na de mechanische zuivering nog overblijft, bestaat uit heel fijne of opgeloste deeltjes die vragen om een aerobe (in een zuurstofrijke omgeving) afbraak.
Lees meer
27 nov 2017

Duurzame waterzuivering

Continu onderzoek heeft er door de jaren heen toe geleid dat afvalwater zuiveren vandaag niet alleen meer het biologisch waterleven herstelt. Zowel effluent als slib bieden meerwaarden in het kader van duurzame ontwikkeling.
Lees meer
27 nov 2017

Technieken voor waterzuivering

De proceskeuze van een zuiveringsinstallatie is afhankelijk van de hoeveelheid te zuiveren afvalwater en van de lozingsnormen. Bovendien worden investerings- en exploitatiekosten, de benodigde oppervlakte, de inpasbaarheid in het landschap en de omgevingsimpact mee in overweging genomen.
Lees meer
27 nov 2017

Afbraak van micropolluenten tijdens het afvalwaterzuiveringsproces

Micropolluenten kunnen op verschillende manieren in het oppervlaktewater terecht komen. Via afstroming van wegen of velden,  erosie of onrechtstreeks via de lozing van gezuiverd afvalwater.
Lees meer

Meer informatie over Aquafin?

groep rondleiding rioolwaterzuiveringsstation