Aanbod (gezuiverd) water, energie en warmte

Open calls & final calls

Om iedereen een eerlijke kans te geven op het gebruik van ons aanbod, wil Aquafin dat aanbod zo goed en zo breed mogelijk kenbaar maken aan alle mogelijke geïnteresseerde partijen. Ons aanbod bestaat uit: 

  • gezuiverd afvalwater (effluent)
  • duurzame restwarmte uit afvalwater (riothermie)
  • locaties voor windturbines 
  • locaties voor batterij-projecten 

De aankondiging gebeurt - afhankelijk van het type aanbod - aan de hand van final calls en open calls.
 

Final calls voor effluent & riothermie

Voor het aanbod van gezuiverd afvalwater (effluent) en restwarmte (riothermie) wordt de eerste bekendmaking gedaan aan de hand van een potentieelkaart. Op basis daarvan kan je een concrete vraag indienen bij Aquafin voor de opstart van een langetermijnproject. Nadien publiceert Aquafin een "final call" om ook andere geïnteresseerde partijen de kans te geven om in te tekenen op dit aanbod. De potentieelkaart van effluentprojecten vind je hier. Voor de potentieelkaart van riothermie, klik je hier

Bekijk hier de lopende final calls & procedure

 

Open calls voor energie

Projecten met betrekking tot windturbines en batterij-opslagsystemen worden aangekondigd door middel van een “open call”. Het startpunt van deze open calls ligt bij Aquafin, en niet bij een concrete projectvraag van buitenaf.

Bekijk hier de lopende open calls & procedure

 

We vinden het belangrijk om een gelijk speelveld te bewaken voor de gunning van water, warmte of ruimte. De procedure wordt daarom regelmatig verfijnd. Wijzigingen worden gecommuniceerd via deze pagina en aangekondigd via onze LinkedIn account.

Waterzuivering genereert grondstoffen

hergebruik

Gezuiverd afvalwater gebruiken

Gezuiverd afvalwater van Aquafin is constant van kwaliteit en altijd voorradig. Bovendien kan het opgewerkt worden tot eender welke kwaliteit. Bekijk de potentieelkaart.
Lees meer
Riothermie project met Aquafin

Duurzaam en rendabel verwarmen met riothermie

Thermische energierecuperatie is een optie voor projecten met een warmtevraag tussen 50 kWh en 30 MWh. Raadpleeg de potentieelkaart.
Lees meer
alternatieve waterbron voor landbouw

Restwater gebruiken

De veranderende weersomstandigheden dwingen ons ertoe om op zoek te gaan naar alternatieve waterbronnen, zodat we onze landbouw in de toekomst beter kunnen wapenen tegen wat komen gaat. Restwater is zo’n alternatief. Onder restwater valt onder andere opgevangen regenwater. Aquafin stelt restwater ter beschikking voor land- en tuinbouw.
Lees meer

Hulp nodig bij het waterzuiveringsproces of een rioleringsvraagstuk?

Afvalwater zuiveren vraagt specifieke kennis en ervaring. Bij  dochteronderneming Aquaplus kan je als bedrijf rekenen op vakmanschap voor elk aspect van waterzuivering en riolering. Of het nu gaat over het uitwerken van zuiveringsscenario's, de optimalisatie van het zuiveringsproces, onderhoud en exploitatie... Wij gaan op maat van uw bedrijf op zoek naar de juiste aanpak. 

Naar Aquaplus