Aanbod (gezuiverd) water, energie en warmte

Er zit meer in water

Aquafin zuivert jaarlijks zo'n 800 miljard liter afvalwater van Vlaamse gezinnen vooraleer het de beek instroomt. Deze activiteiten dragen niet alleen bij tot propere waterlopen, maar genereren ook waardevolle rest- en nevenproducten die onze maatschappij kunnen helpen verduurzamen. Aquafin wil deze duurzame producten, zoals riothermie, gezuiverd afvalwater (effluent) en hemelwater optimaal benutten. Om iedereen een eerlijke kans te geven op het gebruik van de zogenaamde common goods, wil Aquafin dat aanbod zo goed en zo breed mogelijk kenbaar maken aan alle mogelijke geïnteresseerde partijen. De verschillende potentieelkaarten, lopende projecten, open & final calls, selectieprocedures, ... vind je gebundeld op AquaMarkt, een digitaal platform ontwikkeld door Aquafin.
 

Naar ons aanbod

Waterzuivering genereert grondstoffen

Gezuiverd water Aquafin

Gezuiverd afvalwater gebruiken

Gezuiverd afvalwater van Aquafin is constant van kwaliteit en altijd voorradig. Bovendien kan het opgewerkt worden tot eender welke kwaliteit. Bekijk de potentieelkaart.
Lees meer
Riothermie project met Aquafin

Duurzaam en rendabel verwarmen met riothermie

Thermische energierecuperatie is een optie voor projecten met een warmtevraag tussen 50 kWh en 30 MWh. Raadpleeg de potentieelkaart.
Lees meer
Regenwaterbuffer in Mechelen

Hemelwater gebruiken

Aquafin heeft heel wat bufferbekkens verspreid over Vlaanderen, waarin het regenwater opvangt en vertraagd afvoert naar beken en rivieren. Dankzij de slimme sturing van een bekken kan het water ook bewust vastgehouden worden in droge periodes zodat het kan hergebruikt worden door groendienst, land- en tuinbouwbedrijven, ...
Lees meer

Hulp nodig bij het waterzuiveringsproces of een rioleringsvraagstuk?

Afvalwater zuiveren vraagt specifieke kennis en ervaring. Bij  dochteronderneming Aquaplus kan je als bedrijf rekenen op vakmanschap voor elk aspect van waterzuivering en riolering. Of het nu gaat over het uitwerken van zuiveringsscenario's, de optimalisatie van het zuiveringsproces, onderhoud en exploitatie... Wij gaan op maat van uw bedrijf op zoek naar de juiste aanpak. 

Naar Aquaplus