Nieuwsbrief studiebureaus

Volg je als studiebureau transport- of RWZI-projecten op in opdracht van Aquafin? Schrijf je hieronder dan zeker in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven over belangrijke wijzigingen.

Welke nieuwsbrieven wens je te ontvangen?
Deze nieuwsbrief is bedoeld voor studiebureaus die transportprojecten van Aquafin opvolgen en wordt ±3 keer per jaar verstuurd. Je leest hierin alles over belangrijke wijzigingen vanuit Aquafin zoals aangepaste bestekken, nieuwe richtlijnen, gewijzigde afspraken ....
Deze nieuwsbrief is bedoeld voor studiebureaus die RWZI projecten van Aquafin opvolgen en wordt ±3 keer per jaar verstuurd. Je leest hierin alles over belangrijke wijzigingen vanuit Aquafin zoals aangepaste bestekken, nieuwe richtlijnen, gewijzigde afspraken ....
Je persoonsgegevens
Aquafin verzamelt in dit formulier persoonsgegevens (bijv. naam, e-mailadres, …) voor de verzending van een nieuwsbrief. Dit alles met als rechtsgrond het uitvoeren van een dienst waarom je hebt verzocht. Na verwerking van jouw vraag wordt het formulier verwijderd. Jouw persoonsgegevens worden in het kader van andere verwerkingsactiviteiten (bijv. verzending van de nieuwsbrief ) nog bewaard zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van deze verwerkingen. Voor de verwerking van jouw aanvraag maken we gebruik van IT applicaties van derde partijen, waarbij doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU mogelijk is. Meer info over hoe we omgaan met deze gegevens en wat jouw rechten zijn, kan je nalezen in onze privacy policy.