Onveilige situatie? Zeg 'Stop'

Veilig handelen en denken is de absolute voorwaarde om letsels en ongevallen te voorkomen. Alle medewerkers van Aquafin en alle contractoren hebben het mandaat om STOP te zeggen als er een onveilige of andere niet te verantwoorden situatie is. Alleen zo kunnen we de veiligheid van onze collega's, partners en leveranciers garanderen.

Een korte STOP kan levens redden

Iedereen, zowel Aquafin-collega’s als contractors en zelfs omwonenden hebben het gezag om werkzaamheden en andere activiteiten tijdelijk te onderbreken, tot de onveilige situatie weggewerkt is. Uit ervaring weten we dat een STOP meestal snel op te lossen is. En zonder al te veel invloed op de timing en kosten van de werken. Eens de onveilige situatie is aangepakt, kunnen de werkzaamheden hervat worden.

Download hier onze affiche over het STOP-principe

STOP + procedure

Soms botsen we op ernstige milieu-inbreuken of veiligheidsinbreuken die een serieuze impact (kunnen) hebben op de veiligheid van alle medewerkers op een werf. Of merken we dat een partner in de fout blijft gaan. Dan vragen we een actieplan aan de contractor (op uitvoerend niveau) om de veiligheid te verhogen. Daarnaast komt er ook een verwijzing in het PV van ingebrekestelling en een boete.

STOP ++ procedure

Als er na deze stap er geen verbetering komt of als er zich een nieuwe ernstige inbreuk voordoet, dan worden bijkomende acties gevraagd p directieniveau, met de expliciete waarschuwing dat de samenwerking in het gedrang kan komen.

STOP +++ procedure

Merken we dat na er na die laatste waarschuwing geen verbetering volgt, dan start Aquafin een procedure tot verbreking of zelfs uitsluiting. Gelukkig is het nog nooit tot die stap moeten komen!

Toch een ongeval?

Meld elk ongeval of schierongeval dat tijdens activiteiten in opdracht van Aquafin gebeurt binnen de 24 uur. Dat doe je per mail aan je contactpersoon bij Aquafin, met een kopie aan ongevallen@aquafin.be. Het is niet de bedoeling om met een beschuldigende vinger te zwaaien, maar wel om collectief uit het gebeurde te leren.

In de e-mail gericht aan ongevallen@aquafin.be vermeld je altijd:

  • de naam of namen van het/de slachtoffer(s)
  • of het over een arbeidsongeval of een schierongeval gaat
  • waar en wanneer het arbeidsongeval of schierongeval gebeurde
  • welke activiteit het slachtoffer/de slachtoffers uitvoerde(n) tijdens het arbeidsongeval of schierongeval
  • bijkomende omstandigheden om het ongeval verder te duiden

 

STOP's en PBM's

Als er een korte stop nodig is tijdens een activiteit, heeft dat vaak te maken met het ontbreken van de juiste PBM's. Zorg dat je de basisregels kent, het is in jouw belang!

Meld elk ongeval!

Contactcenter