Financiering

Het zit in onze naam: Aqua - fin, de 'fin' van financiering. We prefinancieren alle projecten die we uitvoeren voor het Vlaamse Gewest. Daarom zijn we continu op zoek naar investeerders. Zij weten dat hun investeringen de basis zijn voor proper oppervlaktewater en een leefomgeving in harmonie met water. Je bent investeerder en hebt interesse om in Aquafin te investeren? Neem dan zeker contact met onze financiële afdeling. Met veel enthousiasme bekijken we samen je reversed enquiry.

Vlaams Gewest en Aquafin

Financiering van waterzuivering

Pre-financieren als kernactiviteit

De “fin” in Aquafin staat voor financieren, één van de belangrijkste redenen waarom het Vlaamse Gewest Aquafin in 1990 oprichtte. Op dat ogenblik werd nauwelijks 30% van het huishoudelijke afvalwater in Vlaanderen gezuiverd voor het in een waterloop terecht kwam. Aquafin moest de zuiveringsinfrastructuur niet alleen in een snel tempo verder uitbouwen en ze beheren, het bedrijf moest de projecten die hiervoor nodig waren ook financieren. Zo bleef de impact van de enorme investeringen op de overheidsbudgetten beperkt. 

Aquafin in cijfers 

Om de projecten te realiseren, moet Aquafin dus voortdurend de financiële markt op. Voor projecten die werden opgeleverd aan het gewest neemt het bedrijf leningen op lange termijn op, voor projecten in uitvoering gaat het op zoek naar kortetermijnfinanciering. 

Aquafin in cijfers

Groen investeren via Aquafin

Alsmaar meer investeerders willen beleggen in projecten met een meerwaarde voor het milieu en de maatschappij. Aquafin speelt in op deze tendens met een Green Finance Framework. Alle projecten die we uitvoeren dragen immers bij tot het verbeteren van de waterkwaliteit. De projecten waarmee we hemelwater afkoppelen van de zuiveringsinfrastructuur en optimalisatieprojecten die de omgeving beter wapenen tegen de klimaatverandering bieden nog een extra dimensie in het kader van duurzaamheid.

Lees meer over het Green Finance Framework

Gemeenten en Aquafin

Aquafin als marktspeler

Aquafin valoriseert zijn knowhow ook bij Vlaamse steden en gemeenten die moeten voldoen aan hun saneringsplicht. Op deze markt gaat Aquafin de concurrentie aan met andere rioolbeheerders, drinkwaterbedrijven en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Aquafin factureert de kosten voor gemeentelijke projecten rechtstreeks aan de gemeente waarmee het een overeenkomst heeft. Op die manier blijven de kosten en inkomsten van activiteiten voor het Vlaamse Gewest en die voor gemeenten gescheiden. Ongeveer één op drie Vlaamse gemeenten is klant bij Aquafin, rechtstreeks of via een samenwerkingsvorm met drinkwatermaatschappijen De Watergroep (Riopact) of water-link. In enkele gemeenten werkt Aquafin ook samen met Pidpa.

Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) is voor 100% aandeelhouder van Aquafin NV. Het Vlaamse Gewest richtte het bedrijf op in 1990 om de Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater te realiseren. Aquafin is in Vlaanderen verantwoordelijk voor de uitbouw, het beheer en de financiering van de bovengemeentelijke infrastructuur voor de zuivering van rioolwater.

Het Vlaamse Gewest en Aquafin

Vertrouwen door overeenkomsten

Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) is voor 100% aandeelhouder van Aquafin NV. Het Vlaamse Gewest richtte het bedrijf op in 1990 om de Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater te realiseren. Aquafin is in Vlaanderen verantwoordelijk voor de uitbouw, het beheer en de financiering van de bovengemeentelijke infrastructuur voor de zuivering van rioolwater.

Het Vlaamse Gewest en Aquafin

De opdrachten van Aquafin zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen het bedrijf en het Vlaamse Gewest, die sinds begin 2023 de voorgaande beheersovereenkomst vervangt. Het is een overeenkomst met een rollend karakter van 20 jaar die bepaalt dat Aquafin naast de uitbouw en het beheer van de zuiveringsinfrastructuur ook verantwoordelijk is voor de financiering ervan. Tussen het Vlaamse Gewest, Aquafin, de Europese Investeringsbank en Belfius Bank geldt een affectatieovereenkomst, waarbij Belfius Bank optreedt als agent.

Alles over de opdrachtenportefeuille van Aquafin

 

Industrieel afvalwater

Aquaplus is partner voor de industrie

Aquaplus heeft klanten in verschillende sectoren, zoals de voedings- en drankensector, de chemische sector en de farmaceutische industrie. Alle opdrachten die het bedrijf uitvoert, vragen een diepgaande kennis van waterzuivering. Het ene bedrijf heeft behoefte aan een audit van zijn processen, het andere zoekt een partner om zijn zuiveringsinstallaties te renoveren. Een deel van de klanten wil zich echt helemaal op zijn kernactiviteiten concentreren en geeft het beheer van de zuivering uit handen aan Aquaplus.

 

website Aquaplus

Meer weten over de financiering van Aquafin?

Glenn Van Olmen

Glenn Van Olmen

directeur Finance & Procurement

Sofie De Clercq

Sofie De Clercq

manager Finance