Algemene informatie

Op 31 december 2021 was Aquafin verantwoordelijk voor de exploitatie van 325 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Om het afvalwater naar die zuiveringsinstallaties te transporteren, heeft Aquafin 6.902 kilometer leidingen in beheer en beheert het 1.974 bovengemeentelijke pompstations en bergbezinkingsbekkens.

  Rating

  Agentschap: Moody's
  Laatste update: oktober 2022
  Long term rating: Aa3 - stable outlook
  Short term rating: P-1

  Juridische structuur

  Aquafin is voor 100% in handen van het Vlaamse Gewest. Het rechtstreekse moederbedrijf is de Participatie Maatschappij Vlaanderen NV (PMV).

  Aquaplus is een dochterbedrijf van Aquafin dat zich toespitst op industriële afvalwaterzuivering.

  juridische constructie

  Corporate cijfers (BE GAAP) op 31 december 2021

  Bedragen in duizend euro

  Bedrijfsopbrengsten 583.273
  Te bestemmen winst 6.655
  Balanstotaal 3.716.083
  Kapitaal en reserves   327.747
  Financiering korte termijn   214.718
  Financiering lange termijn 2.207.704

   

  Aantal medewerkers

  Medewerkers Aquafin 1.155
  Medewerkers VMM 45
  Medewerkers totaal 1.200

   

  Projecten in portefeuille voor het Vlaamse Gewest op 31 december 2021

   
  Aantal 
  Waarde      (mio EUR)
  Opgeleverde projecten (1) 3.527 4.369,16
  Gegund en aanbesteed (2) 369 560,70
  Ontwerp (3) 936 1.182,49
  Totaal in uitvoering (2) + (3) 1.305 1.743,19