Algemene informatie

Op 30 juni 2021 was Aquafin verantwoordelijk voor de exploitatie van 323 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Om het afvalwater naar die zuiveringsinstallaties te transporteren, heeft Aquafin 6.808 kilometer leidingen in beheer en beheert het 1.947 bovengemeentelijke pompstations en bergbezinkingsbekkens.

  Rating

  Agentschap: Moody's
  Laatste update: december 2021
  Long term rating: Aa3 - stable outlook
  Short term rating: P-1
  De rating werd aangepast van Aa2 negative outlook naar Aa3 stable outlook, in lijn met de aanpassing van de rating van het Vlaamse Gewest. De oorzaak ligt bij de coronacrisis, die zorgde voor een toegenomen schuldgraad van het Vlaamse Gewest.

  Juridische structuur

  Aquafin is voor 100% in handen van het Vlaamse Gewest. Het rechtstreekse moederbedrijf is de Participatie Maatschappij Vlaanderen NV (PMV).

  Aquaplus is een dochterbedrijf van Aquafin dat zich toespitst op industriële afvalwaterzuivering.

  juridische constructie

  Corporate cijfers (BE GAAP) op 31 december 2020

  Bedragen in duizend euro

  Bedrijfsopbrengsten 566.087
  Te bestemmen winst 12.099
  Balanstotaal 3.686.786
  Kapitaal en reserves   327.414
  Financiering korte termijn   199.783
  Financiering lange termijn 2.033.632

   

  Aantal medewerkers

  Medewerkers Aquafin 1.117
  Medewerkers VMM 49
  Medewerkers totaal 1.166

   

  Projecten in portefeuille voor het Vlaamse Gewest op 30 juni 2021

   
  Aantal 
  Waarde      (mio EUR)
  Opgeleverde projecten (1) 3.481 4.317,34
  Gegund en aanbesteed (2) 351 486,09
  Ontwerp (3) 1.003 1.247,71
  Totaal in uitvoering (2) + (3) 1.354 1.733,80