Opdrachtenportefeuille

Aquafin definieert autonoom investeringsprojecten binnen de door het Gewest bepaalde krijtlijnen in de samenwerkingsovereenkomst. Doelstellingen en kritische prestatie indicatoren zijn de basis voor een resultaatsgerichte aanpak.
Ondertussen doen al zo'n 150 Vlaamse steden en gemeenten een beroep op de knowhow van Aquafin voor het beheer van het gemeentelijke rioolstelsel.

Aquafin slibdroger

Opdrachten voor het Vlaamse gewest

Voor een efficiënte en effectieve inzet van middelen in de watersector, wees de Vlaamse Regering Aquafin een coördinerende rol toe waarbij we de bovengemeentelijke investeringen afstemmen op die van de steden en gemeenten. Dat moet leiden tot snellere ecologische resultaten en tot kostenbesparing door mogelijke synergieën. Deze werkwijze verschilt fundamenteel van de manier waarop we tot en met 2021 werkten. Jaarlijks kreeg Aquafin in het verleden een programma met projecten voor uitbouw en optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinsfrastructuur opgedragen door het Vlaamse Gewest. Sinds 2022 werken we volgens de geest van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het Gewest die sinds januari 2023 van kracht is.

Verlenging Lokaal Pact

Via het Lokaal Pact neemt het Vlaamse Gewest al sinds 2008 een deel van de investeringen van steden en gemeenten over. In december 2021 besliste de Vlaamse Regering om het Lokaal Pact nogmaals te verlengen voor een periode van vijf jaar met een investeringsopdracht van 700 miljoen euro via Aquafin. Dankzij dat vernieuwde Lokaal Pact worden nu ook innovatieve waterprojecten en projecten om de omgeving klimaatrobuust te maken, beter haalbaar voor gemeenten.

Onze projectenportefeuille in cijfers

Voor steden en gemeenten

Samen werken aan een duurzame toekomst

Aquafin staat klaar om de gemeenten te helpen met de uitdagingen waar we ook op Vlaams niveau voor staan. Hoewel de gewestelijke zuiveringsinfrastructuur nagenoeg volledig uitgebouwd is, blijven er lokaal nog heel wat ontbrekende schakels te realiseren om de waterkwaliteit verder te verbeteren. De inkomsten uit de gemeentelijke saneringsbijdragen moeten bovendien ook gebruikt worden voor het onderhoud van de infrastructuur. Met een assetmanagementplan van Aquafin kunnen gemeenten al met een beperkt jaarlijks budget de grootste risico’s onder controle houden. Voor gemeenten die nu al regelmatig kampen met wateroverlast of zich willen voorbereiden op hevigere regenbuien en lange droogteperiodes in de toekomst, maken we een hemelwater- en droogteplan op. Dat sluit altijd aan op de specifieke behoeften en situatie van de gemeente zonder het probleem te verschuiven naar een buurgemeente.

 

KWZI Beselare