Lager Onderwijs

Waterzuivering ontdekken met je klas? Dat doe je op school met de frisse lespakketten en filmpjes van Aquafin. Wil je graag een buitenschoolse activiteit plannen om water actief te ontdekken, dan kan dat samen met De Milieuboot.

Om veiligheidsredenen kunnen leerlingen pas een een rioolwaterzuiveringsinstallatie bezoeken vanaf het middelbaar onderwijs. Maar er zijn dus meer dan genoeg leuke alternatieven voor op school! Bekijk ons aanbod voor de verschillende graden van het lager onderwijs.