Hoe zuivert Aquafin afvalwater?

Het afvalwater van 86% van de Vlamingen wordt gezuiverd voordat het opnieuw in de beek of rivier terecht komt. Veruit het meeste water wordt behandeld in grote installaties voor de zuivering van rioolwater. In afgelegen woonkernen doen kleinschalige installaties het werk. Gezinnen die ver van woonkernen wonen, moeten zelf instaan voor de zuivering van hun afvalwater. Je betaalt voor de collectieve zuivering van je afvalwater via je drinkwaterfactuur.

3 stappen naar proper water

Het water uit de riolering loopt naar installaties voor de zuivering van rioolwater (RWZI's). Die bootsen het natuurlijke zuiveringsproces in rivieren na, maar dan op grotere schaal.

  1. De mechanische zuivering haalt grof afval uit het water door het te zeven (bladeren, zand, papier...)
  2. De biologische zuivering verwijdert biologisch afbreekbaar materiaal, stikstof en fosfor. Dat werk gebeurt vooral door micro-organismen die in een slibmassa zitten. Ze eten de afvalstoffen op.
  3. In de nazuivering bezinkt het slib waardoor een bovenlaag van gezuiverd water ontstaat. Dat gezuiverde water leiden we terug naar een waterloop.

Ontdek alle zuiveringsstappen in onze videoreeks

KWZI Deurle

Waterzuivering voor kleine woonkernen

Kleinschalige waterzuiveringsinstallatie's (KWZI’s) behandelen het rioolwater van minder dan 2.000 inwoners. Ze worden vooral ingeplant in landelijke, kleine woonkernen. Een KWZI past dezelfde zuiveringsstappen toe als een grootschalige installatie. Alleen de technische uitvoering verschilt. De biologische zuivering in een KWZI gebeurt in een rietveld of plantenzuivering of in een tanksystemen zoals een biorotor.

Rietveld

  • Het afvalwater stroomt door een filterbed van grind langs de ondergrondse plantendelen. Op de wortels zitten goede bacteriën en schimmels. De rietstengels brengen extra zuurstof naar de wortels om de bodem te verrijken. 
  • De bacteriën breken met behulp van de zuurstof de organische stoffen af. Ook fosfor en stikstof worden verwijderd. 

Tanksysteem

  • Een biorotor bestaat uit draaiende schijven in een tank, met ertussen een poreuze vulling. De schijven komen in contact met de lucht en met afvalwater.
  • Daardoor groeien er tussen de schijven micro-organismen. Die gebruiken de vervuiling in het afvalwater als voedsel. 

De prijs voor waterzuivering

Hoe meer drinkwater je verbruikt, hoe meer je betaalt voor de zuivering ervan. In Vlaanderen zijn de drinkwatermaatschappijen verantwoordelijk voor de zuivering van het drinkwater dat zij leveren. Zij rekenen de kosten voor de zuivering door aan de eindverbruiker via de waterfactuur.

Hoe het werkt

Bezoek Aquafin virtueel

Bekijk een waterzuiveringsinstallatie vanuit de lucht tijdens deze virtuele rondleiding.