Prijs voor waterzuivering

In Vlaanderen zijn de drinkwatermaatschappijen verantwoordelijk voor de zuivering van het drinkwater dat zij leveren. Zij rekenen de kosten voor de zuivering door aan de eindverbruiker via de waterfactuur. Hoe meer drinkwater je verbruikt, hoe meer je betaalt voor de zuivering ervan.

Gemeentelijke versus gewestelijke bijdrage

De watermaatschappijen produceren en leveren drinkwater. Bovendien zijn ze verantwoordelijk voor de zuivering van het afvalwater van hun klanten. Hiervoor sloten de watermaatschappijen een overeenkomst met Aquafin en de gemeenten. Water zuiveren gebeurt namelijk op twee niveaus. Daarom ook vind je twee soorten bijdrages terug op je waterfactuur.

1) Gemeentelijke bijdrage

  • Dit is de kost voor het afvoeren en inzamelen van het afvalwater via de gemeentelijke of stedelijke riolering. Jouw gemeente of stad kiest zelf met wie ze een verbintenis aangaat voor het rioolbeheer.
  • Deze bijdrage verschilt bijgevolg per gemeente.

2) Gewestelijke bijdrage

  • Dit is de bijdrage voor de zuivering van je afvalwater in een van de rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin. Deze infrastructuur overstijgt het gemeentelijke niveau.
  • De gewestelijke bijdrage is in alle Vlaamse gemeenten en steden hetzelfde.

Hoe zit de waterfactuur in elkaar?

Samenstelling waterfactuur

Je drinkwaterfactuur bestaat dus uit drie onderdelen:

  • de drinkwaterprijs,
  • de gemeentelijke saneringsbijdrage,
  • de gewestelijke saneringsbijdrage.

Elk van deze drie onderdelen bestaat telkens uit een vast bedrag en een variabele prijs volgens verbruik. 

De prijzen en tarieven voor gezinnen kan je nalezen op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Zelf jouw tarief berekenen?