(Ver)bouwen

Een woning kopen gaat vaak gepaard met de nodige verbouwingswerken. Waterbewust bouwen en verbouwen krijgt hierbij meer en meer aandacht. Voor de afvoer van je afval- en regenwater gelden verschillende verplichtingen en richtlijnen. Om problemen in de toekomst te vermijden, kun je je best goed informeren over hoe je hiermee moet omgaan.

Moet ik aansluiten op de openbare riolering?

riolering bij (ver)bouwwerken

Rioolaansluiting aanvragen

Waar riolering ligt, ben je verplicht aan te sluiten op de riolering. Op de site van de Vlaamse Milieumaatschappij kan je het zoneringsplan van je gemeente raadplegen. Dit plan geeft voor elke wijk aan hoe het afvalwater moet gezuiverd worden.

  • Val je in een groene of oranje zone, dan is er in jouw straat riolering aanwezig (of gepland) en gaat je afvalwater naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin.
  • Bevindt jouw perceel zich in een rode zone, dan moet je afvalwater individueel gezuiverd worden met een installatie voor Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA).

Met vragen over een rioolaansluiting kan je terecht bij jouw rioolbeheerder.

Meer info

Gescheiden afvoer van regenwater en afvalwater

Afval- en regenwater scheiden is een must

Schoon water dat op de riolering zit, verdunt het afvalwater dat op de zuiveringsinstallaties toekomt. Daardoor vermindert het rendement van het waterzuiveringsproces. Al dat water transporteren via de riool, kost ook bijzonder veel energie. Daar hangt vanzelfsprekend een prijskaartje aan, zowel ecologisch als economisch. Als een riool zich helemaal opvult met regenwater, kan er ook water op straat komen te staan. Door het bijkomende debiet gaan bovendien de overstorten op het rioleringsstelsel vaker werken. Zo komt er sneller ongezuiverd water in onze waterlopen terecht. Allemaal redenen om regenwater zo veel mogelijk te scheiden van huishoudelijk afvalwater.

Wat doe jij met regenwater? Er kan meer met regenwater dan je denkt. Wie regenwater hergebruikt, verspilt minder kostbaar drinkwater en kan tot 50% besparen op de drinkwaterfactuur.

Meer info

Zelf afkoppelen

Bij een nieuwbouw of grondige verbouwing ben je verplicht je regen- en afvalwater op je eigen perceel te scheiden. Ook wanneer er een gescheiden rioleringsstelsel in de straat wordt aangelegd, ben je als eigenaar hiertoe verplicht.

Wil je zelf instaan voor de afkoppeling? Dan heeft Aquafin enkele tips.

Meer info

Bouwen, wat met het grondwater?

Lozing van bemalingswater op riolering aanvragen

Ben je aan het (ver)bouwen? Op vrijwel elke bouwwerf is een tijdelijke bemaling noodzakelijk. Door het grondwaterpeil kunstmatig te verlagen of het overtollige water over te pompen, is het mogelijk de bouwwerken in droge omstandigheden uit te voeren. Dit water mag lang niet altijd naar de riool! Hoe pak je dit best aan?

Meer info

Erfdienstbaarheid op jouw grond

Voorzieningen van Aquafin onder je perceel?

In sommige gevallen kunnen we niet anders dan bepaalde (ondergrondse) voorzieningen op privé-terrein te plaatsen. In zo'n geval spreken we van erfdienstbaarheid. Hier hangen meestal aantal verplichtingen aan vast. Wat mag je niet doen op een grond van erfdienstbaarheid?

Meer info