(Ver)bouwen

Een woning kopen gaat vaak gepaard met de nodige verbouwingswerken. Waterbewust bouwen en verbouwen krijgt hierbij meer en meer aandacht. Voor de afvoer van je afval- en regenwater gelden verschillende verplichtingen en richtlijnen. Om problemen in de toekomst te vermijden, kun je je best goed informeren over hoe je hiermee moet omgaan.

Van je huisaansluiting tot de riool

aansluiting op riolering

Aansluiten op de riolering

In de meeste gemeenten en steden mag je niet zelf aansluiten. Je moet je rioolaansluiting aanvragen bij en laten uitvoeren door de rioolbeheerder. Dat kan je gemeente zijn, maar ook een andere beheerder, die door je gemeente werd aangesteld. Ook Aquafin biedt deze dienst in opdracht van enkele gemeenten aan.
Lees meer
afkoppelingsdeskundige komt ter plaatse

Ik moet regenwater afkoppelen van de riolering

Bij de aanleg of heraanleg van rioleringen wordt in de meeste gevallen een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Dit wil zeggen dat je afval- en regenwater afzonderlijk moet afvoeren.
Lees meer
erfdienstbaarheid en werken van Aquafin

Erfdienstbaarheid

Het kan zijn dat Aquafin moet werken op privaat terrein om rioleringsvoorzieningen of andere werken onder grondniveau uit te voeren. Volgens het Burgerlijk Wetboek moet de eigenaar van dit perceel rekening houden met erfdienstbaarheid.
Lees meer

Aquafin als rioolbeheerder in jouw gemeente

Voor inwoners van Bornem, Geel, Olen, Oostkamp, Turnhout en Wetteren

Rioolbeheer via Aquafin

klimaatvriendelijke tuin

Slim met regenwater in huis en tuin

Heb je een halfopen of open bebouwing? Of een rijwoning met tuin? Dan kan je heel wat regenwater hergebruiken in en rondom je huis. Als je het teveel ook nog eens infiltreert in je tuin, doe je de natuur daar een groot plezier mee.
Lees meer
Naar de jobsite

Jobs bij Aquafin

Zorgen voor ons milieu. Schonere manieren ontwikkelen om energie op te wekken. Daaronder zet je je schouders bij ons, of je nu technieker bent, ingenieur, HR specialist, financieel expert of IT'er!
Lees meer