Restwater gebruiken

Aquafin stelt restwater ter beschikking voor land- en tuinbouw. In een proefproject sturen we enkele bufferbekkens in Vlaanderen slim aan om de waterbeschikbaarheid voor de landbouwers te maximaliseren!

Periodes van lange en extreme droogte komen steeds vaker voor. De veranderende weersomstandigheden dwingen ons ertoe om op zoek te gaan naar alternatieve waterbronnen, zodat we onze landbouw in de toekomst beter kunnen wapenen tegen wat komen gaat. Restwater is zo’n alternatief. Onder restwater valt onder andere opgevangen regenwater.

Aquafin zet de schouders onder dit slim en alternatief watergebruik en lanceert het Restwaterproject. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen stellen we opgevangen regenwater ter beschikking voor landbouwers uit de buurt.

De afgelopen tijd werden de meest interessante bufferbekkens uitgekozen op basis van objectieve berekeningen naar de hoeveelheid water ter beschikking, de momenten waarop het water beschikbaar is, ... De uitgekozen locaties vind je op AquaMarkt.

Via een invulformulier op AquaMarkt kan je jouw interesse in één van deze locaties kenbaar maken 

Ontdek een bufferbekken in jouw buurt

alternatieve waterbron landbouwer

Grote, kleine lettertjes 

Waterbeschikbaarheid maximaliseren ≠ watergarantie 

Het beschikbare volume in de regenbuffer is – net zoals alle andere regentonnen - sterk afhankelijk van de hoeveelheid regen die er valt. Met de slimme sturing of een kleine ingreep die aan het bufferbekken wordt toegevoegd proberen we de waterbeschikbaarheid te maximaliseren, maar dat betekent geen garantie op water. 

Zijn er kosten?

De investeringskost van de bekkens, een eventuele aanleg van een compact leidingnetwerk en/of een aftappunt neemt Aquafin voor zijn rekening. De operationele kosten, zoals het onderhoud van de bufferbekkens, de leidingen en slimme sturing, zijn voor de landbouwer. Uiteraard moet jij als landbouwer kiezen voor het meest voordelige scenario. Daarom berekenen we samen met jou graag vrijblijvend of de restwater-piste al dan niet financieel interessant is voor jou als landbouwer. 

Interesse of bijkomende vragen? 

Neem contact op

Disclaimer: Het project kadert in de samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin en het Vlaams gewest en heeft als doel om het gebruik van alternatieve waterbronnen aan te moedigen vooral in de land- en tuinbouwsector. Binnen dit restwaterproject zijn er twee luiken: enerzijds de opvang, buffering en hergebruik van hemelwater en anderzijds het hergebruik van effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dankzij dit project kan er in de land- en tuinbouwersector bespaard worden op kostbaar drink-, grond- of oppervlaktewater.

Katrien Thys

Manager Plan W