Controleer waterafvoeren in ondergrondse ruimten

Als Aquafin het rioleringsnet in uw straat aanpast of helemaal vernieuwt, dan is het mogelijk dat het waterpeil in de openbare riolering hoger komt dan voordien. Zelfs als er in de straat zelf geen werken waren.

Controleer of je woning waterafvoeren heeft 50cm onder het maaiveld/straatniveau

Waarom? Na de aanpassing of de aanleg van nieuwe riolering is het mogelijk dat:

 • Het waterpeil in de openbare riolering hoger komt dan vroeger.
 • Rioolwater terugstroomt naar:
  o een afvoer in de kelder of een andere ondergrondse ruimte,
  o de regenwaterput,
  o een infiltratieput, een infiltratiesleuf, …

TIP – Een regenwaterput, infiltratieput of -sleuf voorzie je best altijd van een terugslagklep.

Wat controleer je?

 1. Is er een woongedeelte onder straatniveau, een kelder, een kelderverdieping (souterrain), een ondergrondse garage, …
 2. Is er in deze ondergrondse ruimte een waterafvoer die meer dan 50 centimeter onder het straatniveau zit? Bv. de afvoer van: 
  o een wasmachine die op de keldervloer staat, 
  o een wasbakje dat u gebruikt om uw handen te wassen,
  o het putje waar u het vuile poetswater van de vloer laat inlopen 

TIP – Zie je bv. een afvoerbuis voor afvalwater van het gelijkvloers, die tegen het plafond van de kelder is bevestigd? Daar moet je verder niets mee doen.

Is het antwoord op de twee vragen “ja”? Neem dan 1 of meerdere maatregelen uit de infographic hieronder om terugstroom vanuit de riolering te voorkomen.

 

4 tips om te voorkomen dat rioolwater binnenloopt