Kredietprofiel

Op 31 december 2022 was Aquafin verantwoordelijk voor de exploitatie van 325 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Om het afvalwater naar die zuiveringsinstallaties te transporteren, heeft Aquafin 7.085 kilometer leidingen in beheer en beheert het 2.025 bovengemeentelijke pompstations en bergbezinkingsbekkens.

  Rating

  Agentschap: Moody's

  Laatste update: oktober 2022

  Long term rating: Aa3 - stable outlook

  Short term rating: P-1

   

  Bekijk hier ons volledig bedrijfspaspoort

  Download onze investor presentation

  Interesse om onze projecten te financieren?

  Bekijk ons Commercial Paper Program

  aandeelhoudersstructuur

  Juridische structuur

  Aquafin is voor 100% in handen van het Vlaamse Gewest. Het rechtstreekse moederbedrijf is de Participatie Maatschappij Vlaanderen NV (PMV).

  Aquaplus is een dochterbedrijf van Aquafin dat zich toespitst op industriële afvalwaterzuivering.

  Corporate cijfers (BE GAAP) op 31 december 2022

  Bedragen in duizend euro

  Bedrijfsopbrengsten 666.584
  Te bestemmen winst 5.054
  Balanstotaal 3.863.417
  Kapitaal en reserves   327.999
  Financiering korte termijn   113.705
  Financiering lange termijn 2.235.996

   

  Aantal medewerkers

  Medewerkers Aquafin 1.173
  Medewerkers VMM 40
  Medewerkers totaal 1.213

   

  Projecten in portefeuille voor het Vlaamse Gewest op 31 december 2022

   
  Aantal 
  Waarde      (mio EUR)
  Opgeleverde projecten (1) 3.677 4.570,17
  Gegund en aanbesteed (2) 325 568,88
  Ontwerp (3) 1.067 1.354,07
  Totaal in uitvoering (2) + (3) 1.392 1.922,96