Kredietprofiel

Op 31 december 2023 was Aquafin verantwoordelijk voor de exploitatie van 329 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Om het afvalwater naar die zuiveringsinstallaties te transporteren, heeft Aquafin 7.298 kilometer leidingen in beheer en beheert het 2.057 bovengemeentelijke pompstations en bergbezinkingsbekkens.

Rating

Agentschap: Moody's

Laatste update: oktober 2023

Long term rating: Aa3 - stable outlook

Short term rating: P-1

 

Bekijk hier ons volledig bedrijfspaspoort

Download onze investor presentation

Interesse om onze projecten te financieren?

Bekijk ons Commercial Paper Program

aandeelhoudersstructuur

Juridische structuur

Aquafin is voor 100% in handen van het Vlaamse Gewest. Het rechtstreekse moederbedrijf is de Participatie Maatschappij Vlaanderen NV (PMV).

Aquaplus is een dochterbedrijf van Aquafin dat zich toespitst op industriële afvalwaterzuivering.

Corporate cijfers (BE GAAP) op 31 december 2023

Bedragen in duizend euro

Bedrijfsopbrengsten720.929
Te bestemmen winst4.877
Balanstotaal3.965.178
Kapitaal en reserves  328.243
Financiering korte termijn  53.101
Financiering lange termijn2.342.212

 

Aantal medewerkers

Medewerkers Aquafin1.213
Medewerkers VMM33
Medewerkers totaal1.246

 

Projecten in portefeuille voor het Vlaamse Gewest op 31 december 2023

 
Aantal 
Waarde      (mio EUR)
Opgeleverde projecten (1)3.8054.712,76
Gegund en aanbesteed (2)290616,72
Ontwerp (3)9901.301,73
Totaal in uitvoering (2) + (3)1.2801.918,45