Waterzuivering

Wist je dat we dagelijks ongeveer 120 liter water per persoon wegspoelen via douche, toilet, wasmachine enzovoort? Vroeger kwam dit afvalwater gewoon in de beek of rivier terecht, met geurhinder en schade aan het milieu als treurig gevolg. Gelukkig is dat vandaag anders.

Hoe werkt afvalwaterzuivering?

Waterzuivering: een natuurlijk proces

Vandaag wordt meer dan 85% van alle huishoudelijk afvalwater in Vlaanderen gezuiverd. Een rioolwaterzuiveringsinstallatie bootst het natuurlijke zuiveringsproces na, maar dan op een veel grotere schaal.

  • In verstedelijkte gebieden zijn installaties gebouwd die het afvalwater van meer dan 10.000 inwoners kunnen zuiveren.
  • Op plaatsen waar minder mensen wonen, zijn de installaties een stuk kleiner.
  • Het zuiveringsproces verloopt altijd op dezelfde manier en duurt gemiddeld 24 uur.

Lees meer over waterzuivering

Waar wordt mijn afvalwater gezuiverd?

Individuele waterzuivering

Woon je afgelegen en heb je geen aansluiting op de openbare riolering? Dan ben je zelf verantwoordelijk voor de zuivering van het afvalwater van jouw woning. Een IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater) is dan verplicht.

Meer info over IBA's

Waterzuiveringsinstallatie bezoeken?

Water is kostbaar

Je draait de kraan open en er komt water uit. Voor de meeste Vlamingen is dit vanzelfsprekend. Toch beschikt België in vergelijking met andere Europese landen over weinig (zoet) water. Dit heeft o.m. te maken met de hoge bevolkingsdichtheid, de gemiddelde neerslag en de weinige grote rivieren in Vlaanderen. Ook de klimaatverandering speelt een rol in het toenemende watertekort.

Tijd dus dat we duurzaam omgaan met deze waardevolle natuurlijke bron. Ook onze kinderen en kleinkinderen moeten nog kunnen spelen, zwemmen en genieten langs en op het water. Daarom zet Aquafin zijn kennis van de watercyclus in om te werken aan een leefmilieu in harmonie met water. In samenwerking met gemeenten en steden gaan we slim om met regenwater om periodes van droogte op te vangen en wateroverlast te vermijden. Zo krijgt regenwater een plaats in een mooi en functioneel ingericht openbaar domein. 

Meer over onze aanpak

Let op! Je verlaat hier de website voor particulieren.
Waterzuiveringsbekken