Waterzuivering

Wist je dat we dagelijks ongeveer 120 liter water per persoon wegspoelen via douche, toilet, wasmachine enzovoort? Vroeger kwam dit afvalwater gewoon in de beek of rivier terecht, met geurhinder en schade aan het milieu als treurig gevolg. Gelukkig is dat vandaag anders.

Hoe werkt afvalwaterzuivering?

Waterzuivering: een natuurlijk proces

Vandaag wordt meer dan 85% van alle huishoudelijk afvalwater in Vlaanderen gezuiverd. Een rioolwaterzuiveringsinstallatie bootst het natuurlijke zuiveringsproces na, maar dan op een veel grotere schaal.

  • In verstedelijkte gebieden zijn installaties gebouwd die het afvalwater van meer dan 10.000 inwoners kunnen zuiveren.
  • Op plaatsen waar minder mensen wonen, zijn de installaties een stuk kleiner.
  • Het zuiveringsproces verloopt altijd op dezelfde manier en duurt gemiddeld 24 uur.

Lees meer over waterzuivering

Waar wordt mijn afvalwater gezuiverd?

Individuele waterzuivering

Woon je afgelegen en heb je geen aansluiting op de openbare riolering? Dan ben je zelf verantwoordelijk voor de zuivering van het afvalwater van jouw woning. Een IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater) is dan verplicht.

Meer info over IBA's

Waterzuiveringsinstallatie bezoeken?

Waterzuiveringsinstallatie in mijn buurt

Een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) wordt gebouwd om de natuur een handje te helpen. De activiteiten van een RWZI hebben geen negatieve impact op de omgeving. Toch zijn zuiveringsinstallaties niet altijd welkom: buurtbewoners vrezen voor geluids- of geurhinder, of de vergunningsaanvraag suggereert de opslag van ‘gevaarlijke’ stoffen.

  • Al van bij het ontwerp van een installatie houden we rekening met de omgeving. Sowieso streven we ernaar om de installatie maximaal te laten opgaan in het landschap, bv. door aangepaste beplanting te voorzien.
  • Komt de installatie relatief dicht bij de huizen? Dan nemen we maatregelen die mogelijke hinder voorkomen. Onderdelen die eventueel geur of geluid produceren, plannen we zo ver mogelijk van de bebouwing. Of we dekken ze van in het begin af.
  • Om fosfor uit het afvalwater te verwijderen, moeten we op sommige plaatsen ijzerchloride toevoegen tijdens het zuiveringsproces. IJzerchloride vormt echter geen enkel gevaar voor de omgeving. 

Waarom is waterzuivering zo belangrijk?

ijsvogel

Waterkwaliteit verbetert sterk

Bij de start van Aquafin in 1990 werd in Vlaanderen nauwelijks 30% van al het huishoudelijke afvalwater gezuiverd. Via het Vlaamse Gewest kregen we de opdracht om deze grote achterstand ten opzichte van de buurlanden in een hoog tempo weg te werken.

Vandaag zuiveren we ruim 85% van het huishoudelijke afvalwater voor het in een beek of rivier terechtkomt. De kwaliteit van onze waterlopen ging er dan ook met grote sprongen op vooruit. Beken komen weer tot leven en dat zie je: gezonde waterplanten, kleurrijke ijsvogels, zelfs hier en daar een otter en alsmaar meer vissoorten.

Resultaten van waterzuivering

Waar in Vlaanderen stroomt de beek met de grootste diversiteit aan vissen, zoogdieren, waterplanten, vogels of libellen? Natuurpunt somde "De 15 meest bruisende beken in Vlaanderen" voor je op. Het rapport toont het rechtstreekse verband aan tussen de rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin en de verbeterde waterkwaliteit, die zich vertaalt in een toename van de biodiversiteit.

Lees het volledige rapport

Of misschien wil je liever zelf op onderzoek uit? Onze beekbingo is dan vast iets voor jou! 

Water is kostbaar

Je draait de kraan open en er komt water uit. Voor de meeste Vlamingen is dit vanzelfsprekend. Toch beschikt België in vergelijking met andere Europese landen over weinig (zoet) water. Dit heeft o.m. te maken met de hoge bevolkingsdichtheid, de gemiddelde neerslag en de weinige grote rivieren in Vlaanderen. Ook de klimaatverandering speelt een rol in het toenemende watertekort.

Tijd dus dat we duurzaam omgaan met deze waardevolle natuurlijke bron. Ook onze kinderen en kleinkinderen moeten nog kunnen spelen, zwemmen en genieten langs en op het water. Daarom zet Aquafin zijn kennis van de watercyclus in om te werken aan een leefmilieu in harmonie met water. In samenwerking met gemeenten en steden gaan we slim om met regenwater om periodes van droogte op te vangen en wateroverlast te vermijden. Zo krijgt regenwater een plaats in een mooi en functioneel ingericht openbaar domein. 

Meer over onze aanpak

Let op! Je verlaat hier de website voor particulieren.
Waterzuiveringsbekken