Waterzuivering

Wist je dat we dagelijks ongeveer 120 liter water per persoon wegspoelen via douche, toilet, wasmachine enzovoort? Vroeger kwam dit afvalwater gewoon in de beek of rivier terecht, met geurhinder en schade aan het milieu als treurig gevolg. Gelukkig is dat vandaag anders.

Hoe werkt afvalwaterzuivering?

RWZI voor centrale waterzuivering

Hoe wordt afvalwater gezuiverd?

Jouw afvalwater doorloopt een hele weg voordat het opnieuw in de beek of rivier terecht komt.
Lees meer
IBA voor individuele zuivering van afvalwater

Ik moet zelf mijn afvalwater zuiveren

Soms ligt een woning te veraf om ze aan te sluiten op de riolering. Dan ben je zelf verantwoordelijk voor de zuivering van je afvalwater. Dat doe je met een IBA, een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater.
Lees meer
De vervuiler van water betaalt

Prijs voor waterzuivering

De drinkwatermaatschappijen rekenen de kosten voor de zuivering van afvalwater door aan de eindverbruiker via de waterfactuur.
Lees meer

Waterzuiveringsinstallatie bezoeken?

Water is kostbaar

Je draait de kraan open en er komt water uit. Voor de meeste Vlamingen is dit vanzelfsprekend. Toch beschikt België in vergelijking met andere Europese landen over weinig (zoet) water. Dat komt door de hoge bevolkingsdichtheid, de gemiddelde neerslag en de weinige grote rivieren in Vlaanderen. Ook de klimaatverandering speelt een rol in het toenemende watertekort.

Tijd dus dat we duurzaam omgaan met deze waardevolle natuurlijke bron. 

Wat je thuis kan doen

Via de riool en de zuiveringsinstallatie naar de waterloop

wat mag in de riool

Aan de riool begint de zee!

Check wat in de riool mag en wat niet. Zo voorkom je ook verstoppingen bij je thuis en in het rioolstelsel.
Lees meer
gezuiverd afvalwater van Aquafin is voor de waterlopen

Kan je gezuiverd afvalwater hergebruiken?

Gezuiverd afvalwater is in de eerste plaats voor de waterloop bestemd. Een deel mag gebruikt worden door de industrie en je kan er zelfs een biertje mee brouwen!
Lees meer

Aquafin werkt aan propere waterlopen