VCA-certificering

VCA */** op bedrijfsniveau

VCA-certificatie verplicht

Een VCA*- of VCA**-certificering is voor nieuwe opdrachten een selectievereiste voor de hoofdaannemer van:

 • infrastructuurwerken op een rioolwaterzuiveringsinstallatie of een pompstation/bergbezinkingsbekken (bouwkunde en elektromechanica) 
 • infrastructuurwerken op openbaar domein (wegenis- en rioleringswerken) vanaf klasse 5. Vanaf 1 januari 2022 geldt dit ook voor klasse <5
 • Raamcontracten en afzonderlijke opdrachten van meer dan 120.000 EUR voor werken of technische dienstverlening met hoog risiconiveau (niveau 1) volgens de VCA-activiteitenlijst van Aquafin
 • Voor afzonderlijke opdrachten met hoog risiconiveau (niveau 1) buiten een raamcontract tussen 30.000 EUR en 120.000 EUR gaat deze eis in voor de bestekken gepubliceerd vanaf 1 juli 2022. In sectoren waar Aquafin vandaag voor deze opdrachten al VCA*/**-certificatie oplegt, blijft dit uiteraard verder het geval

Als de hoofdaannemer met onderaannemers werkt, is VCA** of VCA-P de vereiste. Werkt de hoofdaannemer zonder onderaannemers, dan volstaat een VCA*-certificaat.

Voor de lopende opdrachten gelden uiteraard de contractuele voorwaarden.

 

VCA voor onderaannemers

De hoofdaannemers dienen voor de opdrachten met verplichte VCA-certificatie de kennis en kunde inzake veiligheid van hun onderaannemers die activiteiten van risiconiveau 1 uitvoeren of eraan deelnemen, te borgen door te voldoen aan één van volgende eisen:

 • de onderaannemer heeft zelf VCA*, VCA** of VCA-P (of gelijkwaardig)
 • de hoofdaannemer screent de onderaannemer op basis van de VCA-lijst Onderaanneming van Aquafin
 • de onderaannemer is een zelfstandige zonder personeel of een bedrijf met maximaal 3 werknemers met een leidinggevende in het bezit van een VCA-VOL diploma en uitvoerend personeel met VCA-basis diploma
 • Een Zelfstandige Zonder Personeel die geen gebruik maakt van eigen machines en/ofvoertuigen die een verhoogd veiligheidsrisico met zich kunnen meebrengen (bijv. bandenkraan, vrachtwagen, …) moet minstens over een VCA-basisdiploma beschikken. De hoofdaannemer neemt in deze de rol van hiërarchisch leidinggevende waar. De Zelfstandige Zonder Personeel wordt dan beschouwd als meewerkend/uitvoerend medewerker. 
 • Een Zelfstandige Zonder Personeel, die wel eigen machines/voertuigen gebruik met verhoogd veiligheidsrisico, wordt aanzien als een leidinggevende en moet beschikken over een VCA-VOL diploma. Bij twijfel over de aard van de machines/voertuigen en/of deze een verhoogd veiligheidsrisico met zich meebrengen contacteer eerst uw Aquafinopdrachtgever.

Onderaannemers die geïsoleerde activiteiten van risiconiveau 2 uitvoeren (of eraan deelnemen) dienen te beschikken over VCA-diploma’s:

 • Leidinggevend personeel moet een VOL-VCA diploma hebben. Voor het uitvoerend personeel volstaat een VCA-basis-diploma.

Voor onderaannemers die geïsoleerde activiteiten van risiconiveau 3 uitvoeren zijn er geen VCA-vereisten.

werf VCA

VCA op persoonsniveau

VCA op persoonsniveau voor kleine onderhoudswerken

VCA-diploma verplicht

Voor volgende opdrachten is geen VCA-certificatie van het bedrijf verplicht maar dient het personeel op de werf te beschikken over een VCA-diploma:

 • nieuwe raamcontracten van gemiddeld risicovolle activiteiten volgens de VCA-activiteitenlijst van Aquafin. Het gaat hier bij om activiteiten op niveau 2.
 • afzonderlijke opdrachten van minder dan 30.000 EUR. De verplichting geldt vanaf 1 juli 2022 voor activiteiten op niveau 1 en 2. Bij de offertevragen kunnen in de bestekvoorschriften uiteraard nog extra veiligheidsmaatregelen geëist worden. Aquafin onderzoekt de mogelijkheid om voor deze groep opdrachten de eisen in de toekomst nog verder te verstrengen.

Leidinggevend personeel moet een VOL-VCA diploma hebben. Voor het uitvoerend personeel volstaat een VCA-basis-diploma.

Voor lopende opdrachten gelden uiteraard de contractuele voorwaarden tot het einde van de opdracht.

 

VCA voor onderaannemers

Uiteraard dient het personeel van eventuele onderaannemers over dezelfde diploma’s te beschikken.

Andere gelijkwaardige systemen

 • MASE (F)
 • SCC (D)
 • Op basis van OHSAS - ISO45000, waarbij de gelijkwaardigheid wordt aangetoond op basis van een GAP-analyse. Die analyse wordt opgemaakt door de aannemer en beoordeeld door Aquafin vóór sluiting van de opdracht.

Geen VCA nodig

Wie activiteiten uitvoert die minder risicovol zijn, moet geen VCA-certificaten op -diploma's kunnen voorleggen. Het gaat om activiteiten op niveau 3 volgens de VCA-activiteitenlijst van Aquafin. Denk hierbij aan: 

 • groenonderhoud
 • onderhoud gebouwen
 • (beperkte) aanleg verharding
 • ...

 

Onderaannemers

Ook onderaannemers die voor deze activiteiten ingeschakeld worden, hebben uiteraard geen certificaat nodig. Bij de offertevragen kunnen in de bestekvoorschriften uiteraard nog extra veiligheidsmaatregelen geëist worden.

De voor een opdracht van toepassing zijnde VCA-vereisten worden steeds vermeld in de besteksvoorschriften van deze opdracht.

Heb je geen VCA-certificiëring nodig voor de werken dan draag je natuurlijk wel de juiste PBM's en past in alle gevallen het veiligheidsreglement van Aquafin toe.