Opleidingen veiligheid

Aannemers, studiebureaus en ruimfirma's die de rioolinfrastructuur van Aquafin betreden, moeten via erkende opleidingsinstellingen een opleiding volgen. Enkel na het volgen en slagen van de opleiding mag je onze infrastructuur betreden. Aquafin biedt opleidingen over veiligheid aan via e-learning.

Opleiding veiligheidswacht of betreder voor het betreden van Besloten Ruimtes op Aquafin-infrastructuur en werven

Voor de inspectie en het onderhoud van riolen, collectoren, pompputten, … is afdalen in de infrastructuur vaak nodig. Afdalen in een besloten ruimte is niet zonder risico. Denk o.a. aan risico’s op vallen, explosie, vergiftiging en verstikking.

Aannemers, studiebureaus, ruimfirma's en personeel van Aquafin die bij de uitvoering van hun taak het rioolstelsel of een waterzuiveringsinstallatie moeten betreden of de taak van veiligheidswacht uitoefenen, zijn daarom verplicht een opleiding volgen. Enkel na het volgen van en slagen voor zo'n opleiding kan je onze infrastructuur betreden.

Tijdens de opleiding leer je op een veilige en efficiënte manier riolen en waterzuiveringsinstallaties betreden en/of op te treden als veiligheidswacht.

Toegelaten opleidingen om een besloten ruimte te betreden of om de functie van veiligheidswacht uit te oefenen zijn:

  1. Opleidingen IS007 + IS081 (beiden moeten gevolgd zijn) bij een door VCA erkende opleidingsinstelling.
  2. De Aquafin opleiding bij een door Aquafin erkende opleidingsinstelling

De door Aquafin erkende opleidingsinstellingen zijn:

NORMISEC (Beveren), ECS (Schoten), G4S (Brussel), RelyOnNutec (Oostende), Be-Consult (Geel), Descon (Herentals), Humat (Mol).

Voor de betreder is een opleiding van 1 dag nodig. De opleiding voor de veiligheidswacht neemt 2 dagen in beslag. Sowieso moet voor iedere betreding van een besloten ruimte minstens één iemand opgeleid zijn tot veiligheidswacht. De opleidingen dienen minimaal vijfjaarlijks herhaald te worden. Het is ten zeerste aanbevolen om tussentijds de inhoud te herhalen en te oefenen op noodsituaties.

Meer weten? Lees dan zeker onze brochure met veiligheidsrichtlijnen over het afdalen in een besloten ruimte. Deze brochure helpt je om je een beeld te vormen van de risico's en de bijbehorende maatregelen. De brochure is volledige up to date en aangepast aan alle vereisten rond het veilig afdalen in een besloten ruimte.

afdalen in riool

Veiligheidswacht inhuren

Bedrijven kunnen ook een externe veiligheidswacht inhuren. Dit kan bij: G4SRelyOnNutecRBC.

Indien je een externe veiligheidswacht inhuurt, moeten betreders van een besloten ruimte nog steeds opgeleid zijn.

e-learning biologische agentia Aquafin

Opleiding biologische agentia

Biologische agentia zijn micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels) of endoparasieten die zich in het huishoudelijk afvalwater bevinden. Wie werkt aan onze infrastructuur in exploitatie, kan in aanraking komen met deze biologische agentia. Neem deze presentatie door en leer welke werkzaamheden risicovol zijn en hoe je jezelf kunt beschermen.

Biologische agentia

Ken je risico's als je werken uitvoert voor Aquafin

Werken aan proper water geeft voldoening en is van levensbelang voor mens en milieu. Maar aan de meeste activiteiten zijn er meer risico's verbonden dan je op het eerste gezicht zou denken.  Zorg dat je de Basis Instructies Veiligheid kent en zeg STOP als je een onveilige situatie ziet. Even een pauze nemen om een risico weg te werken, kan levens redden!