Duurzaam en rendabel verwarmen met riothermie

Thermische energierecuperatie is een optie voor projecten met een warmtevraag tussen 50 kWh en 30 MWh. De warmte die in rioolwater aanwezig is, kan prima worden gebruikt voor de verwarming of koeling van gebouwen. Riothermie is duurzaam, makkelijk inzetbaar op de juiste locatie, financieel interessant en een stabiele warmtebron.

Waarom riothermie?

De vraag naar innoverende en duurzame energie-alternatieven stijgt. Bovendien worden ook EnergiePrestatie en Binnenklimaat-regelgeving steeds meer een uitdaging. Voor grotere bouwprojecten zullen de alternatieven voor bijvoorbeeld aardgas al snel nodig zijn. Een aardgasaansluiting bij nieuwe grote verkavelingen en grote appartementsgebouwen kan enkel nog voor collectieve verwarming via warmtekrachtkoppeling of in combinatie met een hernieuwbaar energiesysteem als hoofdverwarming. Riothermie kan dus een passende oplossing voor zijn bij nieuwbouw- of grote renovatieprojecten.

Een verborgen pareltje

Momenteel is riothermie nog een tamelijk onbekend puzzelstuk in de hernieuwbare energiemix. De techniek vindt vooral toepassing daar waar klassieke geothermie niet in aanmerking komt. Nochtans is het vaak een aanzienlijk goedkoper alternatief dan geothermie, waarvoor meerdere grondboringen nodig zijn. Bovendien is riothermie bijzonder bedrijfszeker. Afvalwater is er altijd en het is een eenvoudig exploiteerbare bron van groene energie.

Ontdek in deze Kanaal Z-reportage hoe Sportoase riothermie zal inzetten voor de verwarming van een nieuw zwembad in Sint-Niklaas.

Energierecuperatie uit de riolering

Hoe het werkt

De restwarmte in het rioolwater, afkomstig van onder meer douches en wasmachines, kan worden gebruikt om er gebouwen mee te verwarmen. Een warmtewisselaar in de riolering en een warmtepomp in het gebouw volstaan hiervoor.

De warmtewisselaar wordt in de afvalwaterleiding geplaatst. Hiermee wordt de restwarmte gerecupereerd uit het rioolwater. De warmtepomp zal de herwonnen energie met lage temperatuur opwaarderen naar de gebruikstemperatuur voor het afgiftesysteem (bijvoorbeeld vloerverwarming, betonkernactivatie). In de zomermaanden kan deze techniek de koelte in de riolering gebruiken voor actieve koeling van het gebouw. 

Deze vorm van energierecuperatie is interessant voor projecten met een warmtevraag vanaf 50 kWh. De beschikbare energie hangt af van het debiet in de naburige riolering.

Bekijk de potentieelkaart

Vereisten voor toepassing van riothermie uit de riolering

Diameter

Er zijn maar weinig vereisten waaraan een nieuwe of bestaande riolering moet voldoen om riothermie te kunnen toepassen: de diameter van de afvalwaterleiding moet groot genoeg zijn. Wij kiezen voor een afvalwaterleiding met een minimale diameter van 800 mm met een minimaal debiet van 15 l/s. In een collector die het afvalwater van minstens 7.000 inwoners transporteert, kunnen we tot 75% van de warmte recupereren. Check de potentieelkaart.

Afstand

Daarnaast is ook de afstand tussen de collector en de wooneenheden van belang: die mag maximaal 900 meter bedragen. Aquafin kan een riolering die aan deze voorwaarde voldoet, voorzien van een warmtewisselaar op maat van de geplande ontwikkeling. Op deze manier kan een belangrijk deel van de energievraag van het project duurzaam ingevuld worden met gerecupereerde warmte uit het rioolwater.

Energie-recuperatie uit gezuiverd afvalwater

Energie voor warmtenetten

Als huishoudelijk afvalwater de behandeling op een zuiveringsinstallatie van Aquafin doorlopen heeft, heeft het nog steeds een aanzienlijke temperatuur. De aanwezige warmte kan worden gerecupereerd door middel van een externe warmtewisselaar waar het gezuiverde water wordt doorgeleid. 

Een warmtepomp (op domein Aquafin) waardeert het op tot 'bruikbare' warmte, doorgaans voor warmtenetten voor lage temperatuur. Deze piste is geschikt voor grotere gevraagde vermogens van 1 tot 30MWh. 

Ook voor jouw project?

Bekijk de potentieelkaart

Voordelen riothermie

  • Duurzaam
  • Makkelijk inzetbaar op de juiste locatie
  • Financieel interessant
  • Stabiele warmtebron

Stuur een mail naar riothermie@aquafin.be om samen de mogelijkheden voor jouw project verder te verkennen

Gezuiverd water als proceswater?