Toepassingen van gezuiverd water

Gezuiverd afvalwater van Aquafin kan grond- en oppervlaktewater vervangen. Veel toepassingen vereisen namelijk helemaal geen drinkwaterkwaliteit. Het gezuiverde afvalwater is constant van kwaliteit en altijd voorradig.

Geen drinkwater nodig?

Vlaanderen kent de laatste jaren vaak periodes van extreem droog weer. Telkens wordt dan de beschikbaarheid van water in vraag gesteld. Nochtans is lang niet voor elke toepassing drinkwaterkwaliteit vereist. Optimaal gebruik maken van de verschillende beschikbare waterbronnen, zal alsmaar belangrijker worden. Zo zitten we bovenop een belangrijke potentiële waterbron: het gezuiverd afvalwater dat normaal gezien na de zuivering terug in een waterloop stroomt.

Waarvoor je het gezuiverd afvalwater niet kan gebruiken

Het afvalwater voldoet na zuivering aan alle geldende Europese en Vlaamse normen. Het heeft daardoor een kwaliteit die voldoet om te lozen in beken en rivieren en kan dus in talloze toepassingen leidingwater of oppervlaktewater vervangen.

Als particulier kan je bij Aquafin geen gezuiverd afvalwater aankopen. Dit water is namelijk enkel geschikt voor toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vragen. Het is dus niet geschikt voor menselijke consumptie. Het is ook niet geschikt voor gebruik waarbij direct menselijk contact mogelijk is (zoals sanitaire doeleinden (douche, wc)), het rechtstreeks besproeien van fruit, de irrigatie van groenten die rauw worden gegeten, …Je kan een lege waterput dus niet met effluent vullen.

Als bedrijven het gezuiverde afvalwater als proceswater willen gebruiken, dan is verdere zuivering nodig. Dit is afhankelijk van het doel waarvoor het juist wordt gebruikt. Ook doorgedreven zuivering tot drinkwater is perfect mogelijk en gebeurt vandaag al door de Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht in Koksijde.