Circulair gebruik van proceswater

Aquafin levert effluent aan waterzuiveringsbedrijf Pantarein Water voor de zuivering van het proceswater van zuivelbedrijf Milcobel.

RWZI Langemark-Poelkapelle

Minder druk op drinkwatervoorziening

In kader van het Milceaubelissimo project levert Aquafin effluent aan waterzuiveringsbedrijf Pantarein Water. Het gezuiverd afvalwater is afkomstig van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Langemark-Poelkappelle en wordt nadien extra gezuiverd door Pantarein Water voor het naastliggende zuivelbedrijf Milcobel.

Als zuivelbedrijf is Milcobel producent van o.a. kaas, boter, melkpoeder, room en ijs. Jaarlijks gebruiken zij zo’n 800.000 m³ aan stadswater voor hun activiteiten. Dit legt een grote druk op de drinkwatervoorziening van drinkwaterbedrijf De Watergroep (WPC De Blankkaart). Het effluent wordt door Pantarein Water verder gezuiverd tot drinkwaterkwaliteit, waardoor het gebruikt kan worden als proceswater. Momenteel hergebruikt Milcobel al water maar streven ze naar een verhoogd circulair gebruik van water in hun bedrijfsprocessen, om zo hun afhankelijkheid van drinkwater nog meer te verlagen.

 

2 belangrijke focuspunten bij dit project:

  1. waterhergebruik stimuleren 
  2. impact op drinkwatervoorziening terugdringen

We blijven met de Blue Deal Vlaanderen weerbaarder maken tegen de klimaat­verandering.

Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving

Koelwater voor Antwerpse havenindustrie