Rioolbeheerders

Uitbouw en renovatie van zuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen

matchmaker Aquafin

Een match tussen gemeentelijke en bovengemeentelijke investeringen

Om de kwaliteitsdoelstellingen voor de waterlopen dichterbij te brengen, vertrekken we vanuit de investeringsplannen van de gemeenten en koppelen we er maximaal bovengemeentelijke infrastructuurprojecten aan.
Lees meer
overleg Bornem

Wat is het Lokaal Pact?

Nog tot en met de Aquafin-investeringsprogramma's van 2026 stelt de Vlaamse Regering een investeringspakket ter beschikking voor de overname van gemeentelijke rioleringsprojecten die beantwoorden aan één van de vastgelegde criteria.
Lees meer
statustool rioolinspecties ontwikkeld door Aquafin

Zo hou je het rioolstelsel in goede conditie

Via een voor iedereen toegankelijk dashboard, ontwikkeld door Aquafin, kan je als gemeente of rioolbeheerder makkelijk de status van de rioolinspecties opvolgen.
Lees meer

Hoe we samen sneller vooruit geraken

Gezuiverd afvalwater niet meer gebruiken voor irrigatie of beregening

Aqua houdt je op de hoogte

In ons driemaandelijks magazine Aqua lees je hoe we werken aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water. Abonneer je gratis om het magazine in de bus te krijgen, of doorblader het online.

Naar Aqua

 

Aquafin neemt deel aan Green Deal Tuinstraten