Relatie met het Vlaamse Gewest

Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) is voor 100% aandeelhouder van Aquafin NV. Het Vlaamse Gewest richtte het bedrijf op in 1990 om de Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater te realiseren. Aquafin is in Vlaanderen verantwoordelijk voor de uitbouw, het beheer en de financiering van de bovengemeentelijke infrastructuur voor de zuivering van rioolwater.

Vertrouwen door overeenkomsten

Een samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en Aquafin regelt de algemene samenwerkingsprincipes tussen beiden, de minimale kwaliteitseisen en de voorwaarden waaraan de uitvoering van de taken van algemeen belang moeten voldoen. Het is een overeenkomst met een rollend karakter van 20 jaar die bepaalt dat Aquafin naast de uitbouw en het beheer van de zuiveringsinfrastructuur ook verantwoordelijk is voor de financiering ervan. Tussen het Vlaamse Gewest, Aquafin, de Europese Investeringsbank en Belfius Bank geldt een affectatieovereenkomst, waarbij Belfius Bank optreedt als agent.

Een resultaatgerichte aanpak legt de focus waar het hoort: op concrete realisaties. Zo kunnen we de broodnodige stroomversnellingen realiseren.

Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving

Hoe wordt Aquafin gefinancierd?

Aquafin definieert zelf bovengemeentelijke investeringsprojecten rekening houdend met zijn ecologische doelstellingen én in afstemming met de Vlaamse steden en gemeenten. We gaan op zoek naar projecten die aansluiten bij de plannen van lokale besturen en eventuele andere stakeholders zoals bijvoorbeeld de wegbeheerder. De Vlaamse Milieumaatschappij bekijkt al in een vroege fase of de scope van het project past binnen de bovengemeentelijke opdracht van Aquafin. Na oplevering aan de aannemer, dient Aquafin het project in voor oplevering aan het Vlaamse Gewest. Een oplevering aan het Vlaamse Gewest betekent dat de gemaakte kosten goedgekeurd zijn en dat Aquafin contractueel recht heeft op de terugbetaling ervan.

De drinkwatermaatschappijen zijn bij decreet verplicht om het drinkwater dat zij leveren, te zuiveren. Zij sloten hiervoor een overeenkomst af met Aquafin, dat de zuiveringstaak van hen overneemt. Aquafin factureert de investeringskosten over de vastgestelde looptijd aan de drinkwatermaatschappijen, net als de werkingskosten van het bedrijf. In deze facturatiestroom is het Vlaamse Gewest co-debiteur. Omdat Aquafin de uitgaven voor de investeringen gespreid krijgt terugbetaald, moet het bedrijf hiervoor financiering ophalen. Langetermijnfinanciering voor een project is pas mogelijk nadat het werd opgeleverd aan het Vlaamse Gewest, want pas dan is het bedrijf zeker van een gespreide terugbetaling. Deze investeringen op lange termijn houden dus voor de investeerder geen bouwrisico in. De financiering op korte termijn tijdens de uitvoering van een project overbrugt Aquafin met commercial paper, kredietlijnen en general corporate purpose financiering.

de vervuiler betaalt voor waterzuivering

De vervuiler betaalt

Via de drinkwaterfactuur betaalt de consument een gedeelte van de kosten voor de aanleg en de werking van de zuiveringsinfrastructuur door Aquafin. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Een gedeelte van de facturen van Aquafin betalen de drinkwaterbedrijven met een toelage uit het Minafonds, dat aangevuld wordt met algemene belastinginkomsten. Het overige deel, momenteel zo’n 60% van de totale factuur, rekenen zij door aan de consument. Dat gebeurt volgens het principe dat de vervuiler betaalt.

Projectenportefeuille