Water- en Omgevingsadvies

Wat is er in praktijk mogelijk om een straat, wijk of kern in de gemeente klimaatrobuust te maken? En wat is de impact van die mogelijkheden op de waterbalans in een bepaalde regio? Benut elke boven- én ondergrondse water-kans met ons water- en omgevingsadvies!

groen openbaar domein

In een notendop

 • Advies op maat voor steden en gemeenten voor een klimaatrobuuste omgeving
 • Meer ruimte voor water op het openbare domein door slimme maatregelen op vlak van infiltratie, berging en hergebruik
 • Haal het maximale uit elk infrastructuurproject 
 • Creëer een meerwaarde voor natuur én inwoners

Bij het formuleren van een advies starten we vanuit de vraag van de gemeente, of vanuit een bepaalde problematiek. Van een inspiratie- of infosessie over algemene maatregelen voor een heel gebied, tot een voorstudie, een scenario-analyse of een conceptvoorstel voor één specifieke locatie in de gemeente. En natuurlijk houden we daarbij rekening met de wensen en noden van de gemeente en met een prominente plek voor water.

Wist je dat wij diverse experten in huis hebben met veel kennis en operationele ervaring:

 • omgevingsingenieurs met ruimtelijke en hydraulische kennis
 • ecologie-specialisten
 • R&D en innovatiespecialisten
 • procestechnologen
 • experten onderhoud en levenscyclus
 • experten in uitvoering en kostenbeheersing van de voorziene technieken

Het stopt dan ook niet bij het informeren of ontwerpen, ook voor de uitvoering kan je rekenen op de ondersteuning en expertise van Aquafin, via onze bestaande projectmanagement dienstverlening.

Laat geen waterkans onbenut! Contacteer jouw accountmanager of mail naar waterenomgevingsadvies@aquafin.be

We kunnen en moeten meer doen met water. Zo houden we onze steden en gemeenten leefbaar.

Eva Bogaerts - Water- en Omgevingsingenieur
wateradvies en omgevingsadvies

Advies op 3 niveaus

Visie

De visie die is vastgelegd in het hemelwater- en droogteplan van de gemeente is de basis. Als dat er nog niet is, dan ontwikkelen we eerst een visie voor het gebied van jouw project of waar het probleem zich voordoet. We kijken hierbij heel breed en gaan na wat de beste bestemming is voor het regenwater.

Ontwerp

Grijze, blauwe, groene en circulaire infrastructuur kunnen elkaar versterken in een klimaatrobuust en kostenbewust ontwerp. Inrichtingen, scenario-analyses & waterbalans voor (semi-) publieke ruimte? Wij zijn je partner.

Realisatie

Je maakt gebruik van alle kennis en operationele ervaring die onze verschillende experten te bieden hebben voor:

 • een correcte inplanting
 • het benutten van elke water-kans
 • een correcte uitvoering

Vraag meer uitleg

 

Er zit meer in een straat of plein dan je denkt!

Dankzij onze expertise zien wij (koppel)kansen. Je kan zo veel meer doen dan wat nodig is volgens de wettelijke bepalingen. Het zou zonde zijn om die opportuniteiten niet te benutten. Met het advies willen we een meerwaarde creëren voor de natuur én voor de inwoners. Zo bouwen we samen aan klimaatrobuuste straten, wijken en pleinen in jouw stad of gemeente, en aan een leefbaar Vlaanderen!

Voorbeeld:

Marnixwijk Overijse

 

Herbekijk het webinar "Hoe hard suckt jouw gemeente"

Wateroverlast, watertekort, hitte-eilanden, verharding overal, ... Dat is – kort door de bocht – Vlaanderen in een notendop. Dat het anders moet om steden en gemeenten ook in de toekomst leefbaar te houden, is geweten. 

Maar hoé doe je dat nu? Hoe haal je het maximale uit infrastructuurprojecten? Hoe benut je elke boven- en ondergrondse waterkans? Hoe geef je water ruimte, zonder in te boeten op andere domeinen? 

Enkele experts van Aquafin, waaronder Directeur Business Development & Innovatie Marjolein Weemaes, geven antwoorden in een boeiend webinar over water- en omgevingsadvies. Ze blijven niet hangen in de highlevel theorie, maar nemen jullie ook mee naar de praktijk. Herbekijk het webinar hier!

Inspiratie voor optimaal gebruik van regenwater